Wykłady i warsztaty dr Anny Dewalskiej-Opitek w SRH University Heidelberg


 Dr Anna Dewalska-Opitek reprezentowała Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podczas 8. International Week organizowanego przez SRH University Heidelberg (Niemcy) w październiku 2017 r. W wydarzeniu wzięło udział około 250 studentów z 38 krajów świata uczestnicząc w zajęciach wybranych spośród 20 propozycji. Dr Anna Dewalska – Opitek prowadziła wykład i warsztaty na temat "Business Development in the Intercultural Environment".