Wykłady w Republice Czeskiej dr Olgierda Witczaka

W dniach 23-27 października 2017r. dr Olgierd Witczak prowadził wykłady pt. "Challenges of Brand Building in the Global Market" w ramach 8. edycji International Week organizowanego przez Wydział Ekonomiczny VSB-Technical Univeristy of Ostrava.