Wykłady w University of Ljubljana

W ramach uzyskanego stypendium programu CEEPUS w dniach 3-13 kwietnia 2016 r. dr Olgierd Witczak z Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji (Wydział Informatyki i Komunikacji) przeprowadził na University of Ljubljana (Faculty of Economics) cykl wykładów pt. Cross-cultural Communication oraz International Communication and Media.