Aktualności

Nagrody Rektora dla prof. UE dr. hab. Macieja Mitręgi oraz dr Olgierda Witczaka

Dnia 13 października 2017 r. kierownik Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji, Prof. UE dr hab. M. Mitręga oraz pracownik Katedry ZRO dr Olgierd Witczak, zostali wyróżnieni nagrodą indywidualną JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach....


Wizyta dr Anny Dewalskiej-Opitek w Shenyang University

Dr Anna Dewalska-Opitek (z Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji) wzięła udział w wizycie studyjnej w Shenyang University w Chinach w czerwcu 2017 r. Celem wizyty było nawiązanie współpracy naukowej i dydaktycznej, a także omówienie przyszłych... [Więcej]


10th htw saar Europe Week z udziałem naszego Pracownika

W dniach 8-12 maja 2017r. dr Olgierd Witczak był gościem jubileuszowego spotkania 10 Europe Week w htw saar Business School (Niemcy), gdzie w ramach programu Erasmus+ poprowadził wykład dla niemieckich i międzynarodowych studentów pt. "Trends in...


Prof. UE dr hab. Maciej Mitręga gościem honorowym konferencji w Teheranie

W dniu 2 lutego prof. UE dr hab. Maciej Mitręga wygłosił wprowadzające wystąpienie jako członek honorowy komitetu naukowego konferencji International Conference on Modern Development in Management, Economics and Accounting. Wystąpienie dotyczyło... [Więcej]


Prof. dr hab. Janusz Strużyna gościem honorowym Kongresu HR

W dniu 13 grudnia 2016r. prof. dr hab. Janusz Strużyna był gościem honorowym Kongresu HR, gdzie wygłosił referat pt.: "Pół dekady nowych wyzwań dla HR-specjalistów".


Udział w Europejskim Forum Marketingu

W dniach 17-18 listopada br. w Warszawie odbyło się 7. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych. Dr Olgierd Witczak wystąpił z referatem pt. "Komunikacja marketingowa portów lotniczych jako determinanta wyboru lotniska przez... [Więcej]


Wykłady w Republice Czeskiej

W dniach 10-14 października 2016r. dr Olgierd Witczak prowadził wykłady pt. "International Brand Management" w ramach 7. edycji International Week organizowanego przez VSB-Technical Univeristy of Ostrava.