Aktualności

Grant NCN dla prof. UE dr hab. Macieja Mitręgi

W ramach konkursu OPUS 10 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, dofinansowanie na projekty otrzymał prof. UE dr hab. Maciej Mitręga na realizację...


Udział w konferencji naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

W dniach 22-24 maja 2016 r. dr Olgierd Witczak wziął udział w konferencji pt.: "Badania marketingowe wobec wyzwań współczesnego rynku i rozwoju społeczeństwa informacyjnego” zorganizowanej przez Katedrę Badań Marketingowych Instytutu Marketingu... [Więcej]


Udział w konferencji naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego

W dniach 9-10 maja 2016 r. pracownicy Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Konsumenci i organizacje wobec wyzwań przyszłości“, zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Instytutu... [Więcej]


Udział w konferencji naukowej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

W dniach 6-7 maja 2016 r. pracownicy Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji wzięli udział w II - edycji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Agile-Commerce 2016" zorganizowanej przez Katedrę Marketingu i Logistyki, Zakład e-Biznesu... [Więcej]


Nasza obecność w Chinach

W ramach międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego pracownik Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji, dr Anna Dewalska-Opitek (Wydział Informatyki i Komunikacji) odbyła w dniach 9 - 23 kwietnia 2016 r. wizytę studyjną, a także prowadziła...


Wykłady w Portugalii - Polytechnic Institute of Setúbal

W dniach 11-15 kwietnia 2016 r. prof. UE dr hab. Maciej Mitręga prowadził wykłady gościnne w Portugalii w ramach zaproszenia Polytechnic Institute of Setúbal. Wykłady zatytułowane były "Principles of Personal Marketing” i cieszyły się... [Więcej]


Wykłady w University of Ljubljana

W ramach uzyskanego stypendium programu CEEPUS w dniach 3-13 kwietnia 2016 r. dr Olgierd Witczak z Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji (Wydział Informatyki i Komunikacji) przeprowadził na University of Ljubljana (Faculty of Economics) cykl...