Przedmioty prowadzone w języku polskim:

 • Badania rynkowe
 • Clienting
 • Ekonomika i finanse gospodarstw domowych
 • Komunikacja społeczna
 • Konsument i gospodarstwo domowe na rynku europejskim
 • Kształtowanie relacji z klientem
 • Laboratorium badań rynkowych
 • Marketing
 • Marketing i zachowania podmiotów rynkowych
 • Marketing usług finansowych
 • Metody i techniki sprzedaży usług logistycznych
 • Międzynarodowe porównania konsumpcji turystycznej
 • Międzynarodowe wzorce konsumpcji
 • Ocena działalności marketingowej przedsiębiorstwa
 • Ochrona interesów konsumenta
 • Porównania międzynarodowe w konsumpcji
 • Poziom życia ludności i jego ocena
 • Proces informacyjno-decyzyjny konsumenta
 • Psychologia konsumenta
 • Teoria potrzeb i konsumpcji
 • Zachowania konsumentów
 • Zachowania konsumentów i marketing kultury
 • Zachowania konsumentów na rynku międzynarodowym
 • Zachowania konsumentów usług turystycznych
 • Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy

Przedmioty w języku angielskim:

 • Customer behaviour
 • Customer protection standards
 • Financial services marketing
 • Global Consumer behaviour
 • International consumption comparisons
 • International customer protection standards
 • Interpersonal Influences on consumers' behaviour
 • Theory of needs and consumption
 • Principle of marketing
 • Marketing management
 • International marketing in services
 • Marketing management in services