Informacja wstępna

Katedra Badań Konsumpcji jako jednostka organizacyjna powstała w 1992 roku. Kierownikiem Katedry od momentu jej powstania do listopada 2016 roku była prof. dr hab. Ewa Kieżel. Od 1 listopada 2016 roku funkcję Kierownika Katedry objął prof. dr hab. Sławomir Smyczek. W Katedrze zatrudnionych jest 9 pracowników, wśród nich dwóch profesorów zwyczajnych, trzech profesorów UE, jeden doktor habilitowany, jeden wykładowca i dwóch asystentów.

W latach 2008 - 2011 w Katedrze realizowany był projekt naukowo - dydaktyczny pt. EUROCEM finansowany ze środków Dyrektoriatu Generalnego Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO). W  warstwie naukowej EUROCEM był projektem mającym na celu poprawę polityki konsumenckiej UE poprzez edukację rynkową konsumentów oraz rozwój niezależnych organizacji konsumenckich. W jego ramach w roku akademickim 2009/2010 pracownicy Katedry pod kierownictwem prof. UE dr hab. Sławomira Smyczka przygotowali i uruchomili na kierunku Zarządzanie specjalność MASTER EUROPEEN EN MANAGEMENT DES RELATIONS AUX CONSOMMATEURS (Consumer Relations Management). Specjalność ta realizowana była we współpracy z trzema uczelniami: I'Université de Haute Alsace w Colmar, I'Institut Catholique des HautesEtudes Commerciales - Brussels School of Management w Brukseli, L'Academia de Studii Economice din Bucaresti w Bukareszcie.