Dr Izabela Sowa

Wybrane publikacje naukowe

  1. Sowa I., Rationality of behaviours as the basis for typology of Polish consumers, w: Challenges for Companies and Consumers in International Market red. S. Smyczek, J. Matysiewicz, K. Fam, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2018.
  2. Sowa I., Racjonalność zachowań jako podstawa typologii polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2018, nr 4 (375), t. 1 s. 340-351.
  3. Sowa I. , Lifestyle as the basis for typology of young Polish consumers, w: Proceedings of 2017 China Marketing International Conference: Marketing Strategy in the Sharing Economy: Localization and Globalization, ed. Zhilin Yang. 5th Annual China Marketing International Conference of Chinese-Scholar-Marketing-Association (CMIC) - Marketing Strategy in the Sharing Economy - Localization and Globalization; Chinese Scholar Marketing Association; University of International Business and Economics, Beijing, 2017.
  4. Burgiel A., Sowa I., New consumer trends adoption by generations X and Y - comparative analysis , Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 117/2017, s. 61-74.
  5. Sowa I., Virtualization of behaviours of young consumer, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2017, Vol. 51, no. 2, s. 227 – 236.
  6. Burgiel A., Sowa I., Współdzielenie wirtualnych i realnych zasobów jako podstawa typologii konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 3 (368) r., s. 396-408.
  7. Sowa I., Czynniki sprzyjające postawom prosumenckim młodych konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2016 nr 3 (362), s. 305-316.
  8. Burgiel A., Sowa A., Transfer of information in the purchasing processes of generation Z –usage of virtual vs. real channels and its marketing implications, „Marketing i Zarządanie” 2016, nr 5 (46), s. 119-128.
  9. Burgiel A., Sowa I., Zrałek J., Voluntary simplicity - sustainable alternative to overconsumption, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2015, nr 13 (62), s. 18-29.
  10. Sowa I., Młody konsument w wirtualnej przestrzeni, „Handel Wewnętrzny” 2015 nr 6, s. 173- 183.