Prof. dr hab. Ewa Kieżel

Najważniejsze publikacje po 2013 roku

  1. E. Kieżel: Konsumpcjonizm i dekonsumcja w zachowaniach polskich konsumentów, [W:]  Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, red. E. Kieżel, S. Smyczek,  Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015;
  2. Zachowania konsumentów. procesy unowocześniania konsumpcji, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015;
  3. E. Kieżel: Wiedza ekonomiczna polskich konsumentów jako podstawa racjonalizacji zachowań, "Marketing i Rynek" nr 8/2015;
  4. E. Kieżel, S. Smyczek: Model zachowań prosumenckich konsumentów na rynku usług finansowych, "Konsumpcja i Rozwój" nr 2/2013;
  5. E. Kieżel: Kobiety jako segment rynku i ich zachowania konsumpcyjne, [W:] Zachowania rynkowe kobiet. Wybory i determinanty, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2012;
  6. E. Kieżel: Przejawy dekonsumpcji w zachowaniach polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny"  maj-czerwiec 2012,  s. 57-65;
  7. E. Kieżel, S. Smyczek: Zachowania kobiet na rynku usług finansowych - nowe zjawiska, tendencje, "Konsumpcja i Rozwój" nr 1, 2012,  s. 36-47;
  8. Zachowania rynkowe kobiet. Wybory i determinanty, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2012;
  9. E. Kieżel:  Zachowania konsumentów w warunkach niepewności i ryzyka, [W:] Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 2011;
  10. Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 2011 Placet, Warszawa 2011.