Dr hab, prof. UE Agata Małysa-Kaleta

Najważniejsze publikacje po 2013 roku

  1. A. Małysa-Kaleta: Misja konsumenta we współczesnym świecie, "Handel Wewnętrzny" nr 4, 2016, s. 142-152;
  2. A. Małysa-Kaleta: Kierunki oraz determinanty zmian struktury konsumpcji w krajach Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne" nr 231, 2015, s. 56-79;
  3. A. Małysa-Kaleta: Międzynarodowe porównania konsumpcji a nowoczesność jej struktury, [W:] Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015;
  4. A. Małysa-Kaleta: Płeć, gender i marketing a zachowania konsumentów w ujęciu kulturowym, "Handel Wewnętrzny" nr 4, 2015, s. 276-285;
  5. A. Małysa-Kaleta: Uwarunkowania kulturowe w procesie decyzyjnym konsumentów, [W:] Obraz i przestrzeń w komunikacji marketingowej, red. S. Kowalski, J. Sztuka, K. Zadros, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015;
  6. A. Małysa-Kaleta: Zaufanie w firmie jako kredyt racjonalny, "Marketing i Rynek" nr 5, 2015;
  7. A. Małysa-Kaleta: Zaufanie w relacjach rynkowych na współczesnym rynku, "Studia Ekonomiczne" nr 233, 2015, s. 159-169;
  8. A. Małysa-Kaleta: Czas jako wyznacznik zachowań konsumentów w ujęciu kulturowym, "Handel Wewnętrzny" t. 2, nr 4, 2013, s. 3-13;
  9. A. Małysa-Kaleta: Clienting w działalności marketingowej współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 711, 2012, s. 413-424;
  10. A. Małysa-Kaleta: Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych kobiet, [W:] Zachowania rynkowe kobiet. Wybory i determinanty, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2012.