Dr hab., prof. UE Aleksandra Burgiel

Najważniejsze publikacje po 2013 roku

 

1.   Burgiel A., 2014, Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, ostentacja i snobizm, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 369 ss.

2.   Burgiel A., 2016, Skłonność polskich konsumentów do angażowania się w konsumowanie bez posiadania (non-ownership consumption) – próba oceny, Handel Wewnętrzny, nr 2(361), s. 51-62, ISSN 0438-5403

3.   Burgiel A., Sowa I., 2016, Transfer of information in the purchasing processes of generation ZE – usage of virtual vs real channels and its marketing implications, Marketing i Zarządzanie, nr 5 (46), ISSN 2450-775X

4.   Burgiel A., 2015, Determinanty i perspektywy upowszechniania konsumpcji wspólnej w Polsce, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Nr 231, s. 7-29. ISSN 2083-8611

5.   Burgiel A., 2015, Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów, w: Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 153-192.

6.   Burgiel A., Zrałek J., 2015, Is sustainable consumption possible in Poland? An examination of consumers’ attitudes toward deconsumption practices, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, nr 14 (2), s. 15-25.

7.   Burgiel A., 2014, Collaborative consumption as a way to overcome overconsumption problem – symptoms and determinants of its adoption in Poland, w: Global Business. Toward New Paradigm in the Time of Crisis, red. S. Smyczek, J. Matysiewicz, UE, Katowice, s. 145-166.

8.   Burgiel A., 2014, Imitative behaviours as a basis for consumers’ segmentation: an example from the Polish market, w: Marketing Theory Challenges in Emerging Markets. 5th EMAC Regional Conference Papers, red. M. Szymura-Tyc, UE, Katowice, s. 41-48.

9.   Burgiel A., 2014, Rozwój technologii informacyjnych jako determinanta adaptacji modelu konsumpcji wspólnej (collaborative consumption), Marketing i Rynek, nr 11, s. 316-326.

10.Burgiel A., 2013, Problems of researching consumers on sensitive issues some observations on the example of emulatory behavior, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 10, s. 108-117.