Dr hab. Jolanta Zrałek

 

Najważniejsze publikacje po 2013 roku

  1. J. Zrałek: Who Is a Sustainable Consumer? In Search of a New Human Concept in Sustainable Economy, “Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 17 (66), 2017, s. 213-222;
  2. J. Zrałek: Sustainable Consumption in a Trap: Attitude-Behavior Gap and Its Rationalization, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio H–Oeconomia, vol. 51(2), s. 281-289;
  3. J. Zrałek: Zrównoważona konsumpcja a racjonalizacja zachowań konsumentów [W:] Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań, red. E. Kieżel, A. Burgiel, C. H. Beck, Warszawa 2017, s. 147-175.
  4. J. Zrałek: Ekonomia ekologiczna: rewizja teorii ekonomii w świetle koncepcji zrównowazonego rozwoju gospodarczego, Zeszyty Naukowe UE Katowice "Studia Ekonomiczne" nr 303 (7)/2016, s. 68-83.
  5. J. Zrałek: Challenges of sustainable consumption: voluntary simplicity as a social movement, Handel Wewnętrzny nr 4 (363), lipiec-sierpień 2016, s. 361 – 371;
  6. J. Zrałek: Voluntary simplicity – zrównoważony styl życia współczesnych konsumentów, Zeszyty Naukowe UE Katowice „Studia Ekonomiczne” nr 231/15, s. 139-158.
  7. J. Zrałek, A. Burgiel, I. Sowa: Voluntary simplicity – sustainable alternative to overconsumption, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” nr 13 (62) /2015, Zeszyty Naukowe SGGW, s. 18-28.
  8. A. Burgiel, J. Zrałek: Is sustainable consumption possible in Poland? An examination of consumers’ attitudes toward deconsumption practices, „ACTA Scientiarum Polonorum Oeconomia” nr 14(2), 2015, s. 15 – 25.
  9. J. Zrałek: Proekologiczna dekonsumpcja w procesie unowocześniania konsumpcji – zachowania i postawy konsumentów. W: Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji. Red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 193 – 227;
  10. J. Zrałek: Motives of pro-environmental behavior in the context of changing level of Poles ecological awareness, “Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” nr 9/58/2013, Zeszyty Naukowe SGGW, s. 656 – 668.