Badania Statutowe i zrealizowane Granty

Dorobek badawczy  Katedry związany jest  z dotychczasowym profilem naukowym Katedry Ekonomii i Polityki Transformacji, którą kierował od 2006 do 2016 roku prof. zw. dr hab. Maciej Miszewski oraz Samodzielnego Zakładu Gospodarki i Administracji Publicznej kierowanego od 2012 – 2016 przez prof. Ewę Zeman-Miszewską.

 

W ostatnich latach pracownicy Katedry realizowali następujące projekty badawcze w ramach działalności statutowej (utrzymanie potencjału badawczego):

2019-2021 Zachowania podmiotów gospodarujących - odniesienia do ekonomii insytucjonalnej

2016-2018 Instytucje rynku a kształtowanie się kapitału społecznego

2015-2017 Lokalny system instytucjonalny a zachowania podmiotów gospodarczych

2012-2014 Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarcze

2013 Motywy zachowań podmiotów gospodarczych w warunkach zmian instytucjonalnych

2013 Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych

2012 Rola polityki gospodarczej państwa w procesach transformacji

2011 Mechanizmy transformującej się gospodarki i konsekwencje ich uruchamiania

2011 Badania konsekwencji transformacji systemowej w mezoskali

2007-2010 Rola mechanizmu rynkowego w transformacji systemu gospodarczego Polski

2009 Katedra uzyskała Grant z Ministerstwa Skarbu Państwa w ramach którego zorganizowała w czerwcu 2009 konferencję naukową pt. Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu – aspekty makro-, mezo-, mikroekonomiczne oraz opublikowała monografię pod takim samym tytułem

 

Zrealizowano również następujące granty promotorskie:

2005-2007 Grant promotorski Monika Krakowiak-Drzewiecka:

Nr projektu badawczego 1 H02D 063 28

Tytuł: Komunikacja marketingowa gminy – podstawy teoretyczno-metodyczne

Kierownik projektu: Prof. UE, dr hab. Ewa Zeman-Miszewska

 

2005 – 2008 Grant promotorski Agata Jakubowska:

Nr grantu 1H02D01529

Tytuł: Public Relations jako narzędzie kształtowania wizerunku lokalnych instytucji finansowych

Kierownik projektu: Prof. UE, dr hab. Ewa Zeman-Miszewska:

 

2010-2012  Grant promotorski Aleksandra Grabowska-Powaga:

Nr projektu badawczego NN114 013 838

Tytuł: Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie

Kierownik projektu: Prof. UE, dr hab. Ewa Zeman-Miszewska