Informacja wstępna

Katedra Ekonomii Politycznej powstała 1 listopada 2016 w wyniku połączenia Katedry Ekonomii i Polityki Transformacji oraz Samodzielnego Zakładu Gospodarki i Administracji Publicznej Nazwa Katedry podtrzymuje powszechnie stosowany od XVII wieku termin „ekonomia polityczna”, który był używany dla podkreślenia społecznego charakteru ekonomii. Termin ten nie przesądza o powiązaniu profilu badawczego Katedry z jakąkolwiek - traktowaną jako dominująca - koncepcją teoretyczną.

 

Zainteresowania badawcze

Profil badawczy Katedry obejmują zarówno zagadnienia mieszczące się w teorii ekonomii (w szczególności – w teorii systemów gospodarczych), jak i w polityce gospodarczej. Katedra skupia swój wysiłek badawczy na instytucjonalnych aspektach przemian gospodarek narodowych i gospodarki światowej. Podejmuje zatem następujące zagadnienia:

  • funkcjonowanie mechanizmu rynkowego w skali lokalnej, narodowej i globalnej,
  • zmiana roli i obszaru kompetencji państwa w zakresie polityki gospodarczej,
  • relacje między instytucjami krajowymi i integracyjnymi
  • konsekwencje nakładania się instytucji wywodzących się z innych tradycji i porządków prawnych.

Procesy przemian współczesnych gospodarek nie dają się w pełni wyjaśniać w kategoriach ekonomii neoklasycznej. Wymaga to sięgnięcia po aparat kategorialny ekonomii instytucjonalnej oraz nawiązań do ordoliberalnego instrumentarium tworzenia ładu gospodarczego.