Promotorzy prac- studia I i II stopnia

 

Prof. UE dr hab. Ewa Zeman- Miszewska - kierownik Katedry

Specjalizacja naukowo-badawcza:

 • rola instytucji publicznych w procesach gospodarczych,
 • ekonomika regionu, funkcjonowanie samorządów terytorialnych,
 • analiza rynków lokalnych i regionalnych.

 

dr Aleksandra Grabowska-Powaga

Specjalizacja naukowo-badawcza:

 • gospodarka turystyczna,
 • samorząd terytorialny,
 • teorie kapitału i kapitał społeczny,
 • społeczna gospodarka rynkowa.

 

dr Monika Krakowiak-Drzewiecka

Specjalizacja naukowo-badawcza:

 • funkcjonowanie samorządów terytorialnych,
 • komunikacja społeczna i kapitał społeczny,
 • analiza rynków lokalnych i regionalnych,
 • partycypacja obywatelska,
 • ekonomia instytucjonalna.