Wydawnictwa i publikacje Katedry

1. Zrozumieć Kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne z przedmową Geoffrey'a M.Hodgsona. A.Ząbkowicz, M.Miszewski, P.Chmielnicki, S.Czech (red.), Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec, 2018.

 

2. Kapitał społeczny a gospodarowanie. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Aleksandra Grabowska-Powaga. Warszawa, CeDeWu 2019.

 

 

3. Od konfliktu do kooperacji. Instytucjonalizacja konfliktu interesów zbiorowych w szwedzkim modelu gospodarczym. S.Czech, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, 2019.

 

4. Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013. 

 

 

5. Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, Ewa Zeman-Miszewska, Agata Jakubowska, Monika Krakowiak-Drzewiecka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/oferta-wydawnicza/monografie/zeman-miszewska-e-jakubowska-a-krakowiak-drzewiecka-m-red-wspolnoty-lokalne-jako-uczestnik-i-podmiot-procesow-transformacji-gospodarczej.html

 

6. Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu – aspekty makro-, mezo-, i mikroekonomiczne Ewa Zeman-Miszewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/oferta-wydawnicza/monografie/zeman-miszewska-e-red-gospodarowanie-majatkiem-publicznym-w-warunkach-kryzysu-aspekty-makro-mezo-i-mikroekonomiczne-2012.html

 

7. Polskie samorządy lokalne w okresie transformacji - instytucje i ich przeobrażenia, Ewa Zeman-Miszewska, (red. nauk.), Seria: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; Nr 58, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.

http://www.sbc.org.pl/dlibra/plain-content?id=18898

 

8. Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej, Maciej Miszewski (red. nauk.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.

 

 

 

9. Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie, A. Grabowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/oferta-wydawnicza/monografie/grabowska-a-wladze-samorzadowe-jako-podmiot-ksztaltujacy-gospodarke-turystyczna-w-regionie-2014.html