Zainteresowania naukowe i specjalizacja Pracowników Katedry

Dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, prof. UE
Specjalizacja: logistyka, zarządzanie łańcuchami dostaw, logistyczna obsługa klienta, strategie logistyczne, zarządzanie czynnikiem ludzkim w logistyce, logistyka sfery usług, integracja procesów logistycznych, zarządzanie zapasami, gospodarka magazynowa
Dydaktyka: zarządzanie logistyczne, logistyka w sferze usług, international transport and logistics, global supply chain management, kształtowanie kompetencji logistycznych, transport

Dr hab. Artur Świerczek, prof. UE

Specjalizacja naukowo-badawcza: logistyka ekonomiczna, zarządzanie łańcuchami dostaw, zarządzanie przedsiębiorstwem.
Dydaktyka: sterowanie zapasami w łańcuchach dostaw, analiza dynamiki łańcucha dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw, 

Dr Piotr Hanus
Specjalizacja naukowo-badawcza: systemy informacji logistycznej, logistyka w przedsiębiorstwie, logistyczne aspekty obsługi dostawców i odbiorców w łańcuchu dostaw (organizacja i zarządzanie przemysłem, zarządzanie łańcuchem dostaw)
Dydaktyka: systemy informacji logistycznej, planowanie dostaw, projektowanie procesów logistycznych

Dr Marek Kasperek
Specjalizacja naukowo-badawcza: logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, logistyka zaopatrzenia, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem, zarządzanie projektem w logistyce, Lean Logistics.
Dydaktyka: jakość w procesach logistycznych, dokumentacja procesu zaopatrzenia, zarządzanie projektami, zarządzanie projektami - laboratorium MS Project, Normalizacja w logistyce

Dr Krzysztof Niestrój
Specjalizacja naukowo-badawcza: logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, logistyka zaopatrzenia, zarządzanie projektami, zarządzanie zapasami.
Dydaktyka: systemy i procesy logistyczne, zarządzanie projektami, infrastruktura logistyczna, zarządzanie logistyczne

Mgr Katarzyna Zgała
Specjalizacja naukowo-badawcza: koordynacja łańcuchów dostaw, transport, zarządzanie logistyczne
Dydaktyka: zarządzanie logistyczne, transport, zarządzanie łańcuchem dostaw, kształtowanie kompetencji logistycznych,

Dr Krzysztof Zowada
Specjalizacja naukowo - badawcza: logistyka w MSP, outsourcing w logistyce, zielona logistyka
Dydaktyka: transport, sterowanie zapasami, analiza dynamiki łańcucha dostaw