Katedra Logistyki Społecznej

Imię i nazwiskoBudynek i nr pokojuTelefon
prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
Kierownik Katedry
Bud. A; pok. 118
dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE
Bud. A; pok. 122
dr Sebastian Twaróg
Adiunkt
Bud. A; pok. 117
dr Radosław Jeż
współpraca w ramach umowy cywilnoprawnej
Bud. A; pok. 117
dr Rafał Otręba
Adiunkt
Bud. A; pok. 117
mgr Hanna Ziętara
Asystent
Bud. A; pok. 117