Dr hab. Marcin Komor, prof. UE wraz z międzynarodowym zespołem autorów opublikował artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej


 Miło nam poinformować, że dr hab. Marcin Komor, prof. UE z Katedry Marketingu wraz z międzynarodowym zespołem autorów opublikował artykuł w czasopiśmie "Journal of Services Marketing" (Volume 33, Issue 2, pp. 220-232) znajdującym się na liście filadelfijskiej.

Czasopismo wydawnictwa Emerald "Journal of Services Marketing" należy do czołówki czasopism z zakresu badań usług (Impact Faktor 2018 = 2.421, Impact Factor 5-letni = 3.194).

Artykuł pt. "The influence of customer characteristics on frontline employees’ customer need knowledge" jest jednym z efektów kilkuletnich prac tego zespołu nad problematyką relacji pracownik-klient w sektorze usług. Badania empiryczne służące weryfikacji postawionych hipotez zrealizowane zostały w przedsiębiorstwach usługowych w Polsce, Francji i Niemczech.

Streszczenie oraz pełny tekst artykułu dostępne są na stronie: www.emeraldinsight.com.