Informacja wstępna

W wyniku reorganizacji struktury uczelni, przeprowadzonej w 1992 roku, istniejący wówczas Instytut Rynku i Konsumpcji został podzielony na cztery katedry. Wśród nowo utworzonych katedr powstała Katedra Marketingu. Kierownikiem Katedry jest prof. zw. dr hab. Krystyna Śliwińska. Obecnie w Katedrze pracuje 5 pracowników naukowych, wśród nich jeden profesor zwyczajny (jak również doktoranci):

 

 • prof. zw. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Kluczowe obszary zainteresowań naukowych: polityka rynkowa, polityka żywnościowa, marketing, ekonomika konsumpcji
 • Hobby: malarstwo, podróże 
 • dr hab. Marcin Komor, prof. UE
 • Kluczowe obszary zainteresowań naukowych: internacjonalizacja przedsiębiorstw, marketing międzynarodowy, kulturowe uwarunkowania w biznesie międzynarodowym, euromarketing, zróżnicowania i zachowania międzykulturowe, handel detaliczny, usługi. 
 • Hobby: poszerzanie własnej wiedzy, pływanie,  podróże, muzyka, historia najnowsza   
 • dr hab. Beata Nowotarska-Romaniak, prof. UE
 • Kluczowe obszary zainteresowań naukowych: marketing, marketing usług, marketing firm ubezpieczeniowych, marketing bankowy, marketing usług zdrowotnych
 • Hobby: stare banknoty, historia starożytna, podróże, narciarstwo 
 • dr Mirosław Pacut
 • Kluczowe obszary zainteresowań naukowych: marketing, zachowania konsumentów na rynku, marketing organizacji non profit, komunikacja marketingowa ,badania rynkowe i marketingowe
 • Hobby: podróże, fotografia, turystyka górska
 • dr hab. Beata Reformat, prof. UE
 • Kluczowe obszary zainteresowań naukowych: zarządzanie marketingowe w handlu i usługach, dystrybucja i handel detaliczny
 • Hobby: taniec, podróże, muzyka, film.