mgr Anastazja Kasztalska

1. A. Kasztalska, Porównanie sytuacji rodzin z dziećmi z autyzmem mieszkających w miastach i na wsi [w] Współczesne problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016r.

2. A. Kasztalska., Management and marketing of luxury sports – polo and golf’, International Journal of Current Advanced Research, Vol. 5. Sorappur 2016r.

3. A. Kasztalska, Współczesne kierunki w kreowaniu marek luksusowych uwzględniając innowacyjność działań na przykładzie marki Lanvin [w] Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania współczesną organizacją, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016r.

4. Kasztalska, Innovative methods of marketing management of luxury brands for example Gucci’s collaboration with the Fiat company, ,,International Journal of Recent Scientific Research’’, Vol. 7, Issue 9. Villupuram 2016r.

5. A. Kasztalska, Innovative methods of marketing management of luxury brands for example Gucci’s collaboration with the Fiat Company [w] Innovations In Science and Education, Central Bohemia University, Praga 2016r.

6. Kasztalska, Luxury goods and services: a comparative analysis between the markets of England and Poland, ,,Marketing and Management of Innovations’’  No 2 (2017).

7. A. Kasztalska, Innovative methods of management in companies that offers luxury goods [w] Innovations and entrepreneurship. Theory and practice, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017r.

8. A. Kasztalska, Zarządzanie marką luksusową na przykładzie luksusowych marek whisk [w] Współczesne aspekty badawcze Gospodarka – Świat – Człowiek, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2017. 

9. Kasztalska, Luxury brand management using alcoholic beverages as an example, ,,World Scientific News’’ WSN 72 (2017).   

10. A. Kasztalska, Luxury brand management for example of Bottega Veneta [w] Dokonania naukowe młodych naukowców, Wydawnictwo naukowe Traicon, Kraków 2017.

11. Kasztalska, Management of Luxury Sports, ,,International Marketing and Management of Innovations’’ ISSN 2451-1668. No 2 (2017).