Doktoranci Katedry Przedsiębiorczości

Lp. Imię i nazwiskoPromotorObszar badawczyData otwarcia przewodu
1. mgr Antonina Litinskaprof. dr hab. Wojciech Dyduch  
2.mgr Kamil Kaweckiprof. dr hab. Wojciech DyduchPrzedsiębiorczość - zarządzanie procesamiStyczeń 2019
3. mgr Bożena Filasprof. dr hab. Wojciech Dyduch
4. mgr Kamil Kwiecieńdr hab. Izabela Sztangret, prof. UE
5.mgr Kornelia Przedworska  dr hab. Izabela Sztangret, prof. UE