Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

Imię i nazwiskoBudynek i nr pokojuTelefon
prof. dr hab. Janusz Wywiał
Kierownik Katedry
Bud. A; pok. 305
prof. dr hab. Grzegorz Kończak
Przewodniczący Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse
Bud. A; pok. 304a
prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień
Bud. A; pok. 104
prof. dr hab. Jerzy Mika
zatrudniony w ramach umowy cywilnoprawnej
Bud. A; pok. 102
dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UE
Kurator kierunku Analityka Gospodarcza
Bud. A; pok. 304
dr hab. Henryk Zawadzki, prof. UE
Bud. A; pok. 102
dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE
Bud. A; pok. 304a
dr hab. Adrianna Mastalerz-Kodzis, Prof. UE
Bud. A; pok. 103
dr inż. Ewa Pośpiech
Wykładowca
Bud. A; pok. 103
dr inż. Tomasz Szkutnik
Adiunkt
Bud. A; pok. 105
dr Lesław Fornal
Wykładowca
Bud. A; pok. 105
dr Anna Janiga-Ćmiel
Adiunkt
Bud. A; pok. 103
dr Rafał Kucharski
Adiunkt. Manager kierunku Analityka Gospodarcza
Bud. A; pok. 304
dr Monika Miśkiewicz-Nawrocka
Adiunkt
Bud. A; pok. 103
dr Katarzyna Warzecha
Wykładowca
Bud. A; pok. 103
dr Mirosław Wójciak
Adiunkt
Bud. A; pok. 101c
dr Andrzej Wójcik
Adiunkt
Bud. A; pok. 105
dr Katarzyna Zeug-Żebro
Adiunkt
Bud. A; pok. 103
mgr Małgorzata Krzciuk
Asystent
Bud. A; pok. 101d
mgr Dominika Polko-Zając
Asystent
Bud. A; pok. 101d
mgr inż. Grzegorz Sitek
Asystent
Bud. A; pok. 101c
mgr Tomasz Stachurski
Asystent
Bud. A; pok. 304
mgr Krzysztof Szymoniak-Książek
Asystent
Bud. A; pok. 101c
mgr Małgorzata Złotoś
Asystent
Bud. A; pok. 101d