Aktualnie realizowane projekty badawcze

Obecnie w ramach KTZ realizowane są dwa granty Narodowego Centrum Nauki dotyczące przemysłu gier komputerowych (konkurs SONATA) oraz współpracy w turystyce (konkurs OPUS), a także projekt finansowany z programu Horyzont 2020 Startify7: Summer academy system for young future ICT entrepreneurs (więcej o STARTIFY7 w zakładce Współpraca naukowo-badawcza).

 

 

Badania sektora gier

Obecnie dr Patrycja Klimas realizuje indywidualny projekt badawczy pt. Relacje współtworzenia , a innowacyjność - perspektywa sektora gier video (okres realizacji: 2014-2017, podmiot finansujący: NCN nr ref. 2013/11/D/HS4/04045, konkurs SONATA).
Głównym celem projektu jest zbadanie znaczenia relacji współtworzenia dla innowacyjności organizacyjnej twórców gier komuterowych i video funkcjonujących w Polsce. Przedmiotem dociekań badawczych będą różnego typu relacje (międzyorganizacyjne, interpersonalne, formalne,  społeczne) nawiązywane oraz utrzymywane przez producentów gier komputerowych i video w ramach sektora gier, w ramach innych sektorów przemysłu rozrywki oraz w ramach społeczności graczy.

 

 

Badania współpracy w turystyce

W przygotowaniu

Wykaz projektów naukowo-badawczych KTZ

Dr Katarzyna Czernek

  1. „Analiza sieci społecznych i jej zastosowanie do badania uwarunkowań współpracy w regionie turystycznym”, lipiec 2013-grudzień 2016, Grant Narodowego Centrum Nauki (NCN) (konkurs Sonata 4), nr rej. wniosku 2012/07/D/HS4/00554, kierownik;
  2. „Antecedencje diad i sieci w turystyce”, Grant Narodowego Centrum Nauki (NCN), styczeń 2015-styczeń 2018 (konkurs Opus), rej wniosku 2014/13/B/HS4/01615; główny wykonawca; kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Czakon;
  3. „Beyond shariotories”, międzynarodowy project badawczy realizowany przez Laboratory for Innovation, Technology, Economics and Management (LITEM, Paryż) oraz Institute for Knowledge & Innovation South-East Asia (IKI-SEA), ekspert (metoda delficka) – wypracowanie metod, narzędzi oraz praktyk w zakresie zarządzania relacjami w organizacjach w różnych sektorach gospodarki, kierownik projektu: Audrey Depeige
  4. „Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie”, 2009-2010, Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przeprowadzenie badań empirycznych do rozprawy doktorskiej, nr rej. wniosku N N112037636 – główny wykonawca; kierownik projektu – prof. dr hab. Grzegorz Gołembski
  5.  „Destination rejuvenation strategies – policies and measures”; 2008-2009, projekt współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z Uniwersytetem w Innsbrucku, członek zespołu badawczego, kierownik projektu – prof. dr hab. Grzegorz Gołembski
  6. „Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta. Przykład Poznania”, 2010, Grant Urzędu Miasta Poznania na badania naukowe prowadzone przez naukowców poznańskich szkół wyższych, członek zespołu badawczego, wykonawca, kierownik projektu –  prof. dr hab. Grzegorz Gołembski
  7. „Ocena możliwości wykorzystania wybranych koncepcji nauk społecznych w turystyce - aspekty ekonomiczne, organizacyjne, kulturowe i technologiczne”,  - Etap II, styczeń-grudzień 2017, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Potencjał Badawczy 2017, projekt zespołowy), kierownik;
  8. „Ocena możliwości wykorzystania wybranych koncepcji nauk społecznych w turystyce – aspekty ekonomiczne, organizacyjne, kulturowe i technologiczne”, styczeń-grudzień 2016, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Potencjał Badawczy 2016, projekt zespołowy), wykonawca, kierownik projektu – dr Justyna Maciąg.
  9. „Mikrofundamenty decyzji o współdzianiu” (etap III) – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Potencjał Badawczy 2017, projekt zespołowy), kierownik; kierownik, wrzesień – grudzień 2017;
  10. „Uwarunkowania prowadzenia badań terenowych przez młodych naukowców w sektorze turystyki” (etap I) styczeń 2016-grudzień 2016, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Młodzi Naukowcy 2016” projekt indywidualny), kierownik;
  11. "Teoria Sieci Społecznych jako narzędzie oceny współpracy w turystyce” (etap I) styczeń 2013-grudzień 2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Młodzi Naukowcy 2013” projekt indywidualny), kierownik;
  12. „Teoria Sieci Społecznych jako narzędzie oceny współpracy w turystyce” (etap II), styczeń 2014-grudzień 2014, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Młodzi Naukowcy 2014” projekt indywidualny), kierownik;
  13. „Teoria Sieci Społecznych jako narzędzie oceny współpracy w turystyce” (etap III), styczeń 2015-grudzień 2015, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Młodzi Naukowcy 2015” projekt indywidualny), kierownik;
  14. „Dziedzictwo kulturowe i jego potencjał do kreowania innowacyjnych produktów turystycznych, styczeń-grudzień 2015, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Potencjał Badawczy 2015, projekt zespołowy), wykonawca, kierownik projektu – dr Barbara Pabian;
  15. „Współpraca sieciowa w turystyce. Uwarunkowania i formy współpracy” (etap I), styczeń-grudzień 2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Potencjał Badawczy 2012, projekt zespołowy), wykonawca, kierownik projektu – dr hab. Terasa Żabińska, prof. UE Katowice;
  16. "Współpraca sieciowa w turystyce. Badanie sieci współpracy” (etap II), styczeń-grudzień 2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Potencjał Badawczy 2013, projekt zespołowy), wykonawca, kierownik projektu – dr hab. Terasa Żabińska, prof. UE;
  17. „Współpraca sieciowa w turystyce. Sieci współpracy a efekty działań w zakresie rozwoju turystyki” (etap III), styczeń-grudzień 2014, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Potencjał Badawczy 2014, projekt zespołowy), wykonawca, kierownik projektu – dr hab. Terasa Żabińska, prof. UE Katowice;

   

  dr Patrycja Klimas

  1. Międzynarodowy, międzyuczelniany projekt Fostering Regional Innovation Development through Anchors and Networks: a Cross Regional Comparison in an Evolving International Context (FRIDA). Okres realizacji: 2009-2011. Funkcja: wykonawca. Podmiot finansujący: Komisja Europejska – 7 Program Ramowy (contract number 225546).
  2. Uczelniany projekt badawczy realizowany w ramach potencjału badawczego: Tworzenie i eksploatacja sieci międzyorganizacyjnej w strategii przedsiębiorstwa sektora finansowego (etapy II i III 2009). Okres realizacji: 2009-2011. Funkcja: wykonawca. Podmiot finansujący: MNiSW.
  3. Projekt badawczy realizowany w ramach Młodych Naukowców: Cechy i funkcje organizacji kotwiczących. Okres realizacji: 2011. Funkcja: kierownik projektu. Podmiot finansujący: MNiSW.
  4. Projekt badawczy realizowany w ramach Młodych Naukowców: Istota i przejawy bliskości międzyorganizacyjnej w organizacjach sieciowych. Okres realizacji: 2012. Funkcja: kierownik projektu. Podmiot finansujący: MNiSW.
  5. Uczelniany projekt badawczy realizowany w ramach potencjału badawczego: Sektorowe uwarunkowania strategii koopetycji – ujęcie ewolucyjne (etapy II i III 2009). Okres realizacji: 2012-2014. Funkcja: wykonawca. Podmiot finansujący: MNiSW.
  6. Projekt badawczy realizowany w ramach konkursu PRELUDIUM: Bliskość organizacyjna w sieciach innowacji. Okres realizacji: 2012-2015. Funkcja: kierownik projektu. Podmiot finansujący: NCN (grant NCN - UMO-2011/03/N/HS4/00372).
  7. Projekt badawczy realizowany w ramach konkursu SONATA: Relacje współtworzenia , a innowacyjność - perspektywa sektora gier video. Okres realizacji: 2014-2017. Funkcja: kierownik projektu. Podmiot finansujący: NCN (grant NCN, nr ref. 2013/11/D/HS4/04045).
  8. Projekt badawczy realizowany w ramach konkursu OPUS: Antecedencje diad i sieci w turystyce. Okres realizacji: 2015-2017. Funkcja: wykonawca, badacz. Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Czakon. Podmiot finansujący NCN (grant NCN UMO-2014/13/B/HS4/01615)
  9. Międzynarodowy, międzyuczelniany projekt STARTIFY7: A Team-Building, Thematically-Focused and Lean-Training Summer Academy System for Young Future ICT Entrepreneurs. Okres realizacji: 2015-2017. Funkcja: wykonawca. Podmiot finansujący: Komisja Europejska – Program Horyzont 2020 (Grant Agrement 644424).
  10. Uczelniany projekt badawczy realizowany w ramach potencjału badawczego: Mikrofundamenty decyzji o współdziałaniu. Etap I. . Okres realizacji: 2015. Funkcja: wykonawca. Podmiot finansujący: MNiSW.
  11.  Projekt badawczy realizowany w ramach Młodych Naukowców: Identyfikacja modeli biznesu producentów gier komputerowych. Etap I Okres realizacji: 2016. Funkcja: kierownik projektu. Podmiot finansujący: MNiSW.
  12. Uczelniany projekt badawczy realizowany w ramach potencjału badawczego: Mikrofundamenty decyzji o współdziałaniu. Etap II. Okres realizacji: 2016. Funkcja: wykonawca. Podmiot finansujący: MNiSW.
  13. Projekt badawczy realizowany w ramach Młodych Naukowców: Identyfikacja modeli biznesu producentów gier komputerowych. Etap II. Okres realizacji: 2017. Funkcja: kierownik projektu. Podmiot finansujący: MNiSW.
  14. Uczelniany projekt badawczy realizowany w ramach potencjału badawczego: Mikrofundamenty decyzji o współdziałaniu. Etap III. Okres realizacji: 2017. Funkcja: wykonawca. Podmiot finansujący: MNiSW.


  mgr Dagmara Wójcik

 1. Projekt badawczy MNiSW realizowany w ramach potencjału badawczego: Sektorowe uwarunkowania strategii koopetycji – ujęcie ewolucyjne. Etap III. Okres realizacji: 2012-2014. Funkcja: wykonawca.
 2. Projekt badawczy NCN realizowany w ramach konkursu OPUS: Antecedencje diad i sieci w turystyce. Okres realizacji: 2015-2017. Funkcja: wykonawca, badacz. Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Czakon. (UMO-2014/13/B/HS4/01615)
 3. Międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej – Program Horyzont 2020 –  STARTIFY7: A Team-Building, Thematically-Focused and Lean-Training Summer Academy System for Young Future ICT Entrepreneurs. Okres realizacji: 2015-2017. Funkcja: wykonawca (Grant Agreement No. 644424).
 4. Projekt badawczy MNiSW realizowany w ramach potencjału badawczego: Mikrofundamenty decyzji o współdziałaniu. Etap I. Okres realizacji: 2015. Funkcja: wykonawca.
 5. Projekt badawczy MNiSW realizowany w ramach potencjału badawczego: Mikrofundamenty decyzji o współdziałaniu. Etap II. Okres realizacji: 2016. Funkcja: wykonawca.
 6. Projekt badawczy MNiSW realizowany w ramach potencjału badawczego: Mikrofundamenty decyzji o współdziałaniu. Etap III. Okres realizacji: 2017. Funkcja: wykonawca.
 7. Projekt badawczy MNiSW realizowany w ramach Młodych Naukowców: Presja technologiczna a współpraca w sektorze turystycznym. Okres realizacji: 2017. Funkcja: kierownik projektu.

         mgr Patrycja Juszczyk

 1. Projekt badawczy MNiSW realizowany w ramach potencjału badawczego: Mikrofundamenty decyzji o współdziałaniu. Etap II. Okres realizacji: 2016. Funkcja: wykonawca.
 2. Projekt badawczy MNiSW realizowany w ramach potencjału badawczego: Mikrofundamenty decyzji o współdziałaniu. Etap III. Okres realizacji: 2017. Funkcja: wykonawca.