Seminaria

 • dr Patrycja Klimas

  • seminaria dyplomowe odbywają się w czwartki zgodnie z obowiązującym planem zajęć 
  • PRAKTYKI ! Warunkiem uzyskania oceny z odbytych praktyk studenckich jest przedłożenie kserokopii opinii osoby nadzorującej praktykę wraz z samodzielnie przygotowanym sprawozdaniem. Sprawozdanie z praktyki - o objętości 1-2 str. A4 - powinno jednoznacznie określać korzyści oraz efekty z odbytej praktyki z punktu widzenia przygotowywanej pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.

  DO ŚCIĄGNIĘCIA

 • dr Katarzyna Czernek-Marszałek

  • seminaria dyplomowe i magisterskie - obszar badawczy:

   Gospodarka Turystyczna:

   • Relacje (współpracy, konkurencji, koopetycji) w sektorze turystycznym na poziomie lokalnym i regionalnym
   • Rozwój społeczno-gospodarczy regionów turystycznych
   • Koncepcje ekonomii heterodoksyjnej i ich zastosowanie w sektorze turystyki
   • innowacje i transfer wiedzy sektorze turystycznym
   • Metodologia badań jakościowych w naukach ekonomicznych

            Zarządzanie:

   • Relacje (współpracy, konkurencji, koopetycji) przedsiębiorstw w sektorze turystycznym
   • Zarządzanie rozwojem turystyki na poziomie lokalnym
   • Innowacje i transfer wiedzy sektorze turystycznym

Potencjalne tematy prac dyplomowych

dr Katarzyna Czernek-Marszałek

 Gospodarka Turystyczna

 • Znaczenie transportu lotniczego dla rozwoju regionu na przykładzie międzynarodowego portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach
 • Wizerunek Polski jako destynacji turystycznej w opinii studentów zagranicznych
 • Wpływ turniejów gier komputerowych na wizerunek turystyczny miasta na przykładzie
 • „Intel Extreme Masters”
 • Internet jako narzędzie promocji obszaru turystycznego
 • na przykładzie „Beskidzkiej 5
 • Znaczenie promocji-mix dla rozwoju turystyki miasta Wisła
 • Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki gminy Brenna
 • Rozwój turystyki biznesowej w Katowicach – ocena potencjału
 • Znaczenie atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego w kreowaniu jego wizerunku 
 • Wpływ atrakcyjności turystycznej Nowego Jorku na jego wizerunek

Zarządzanie

 • Ocena działań władz samorządowych miasta Bielsko-Biała w zakresie zarządzania rozwojem turystyki
 • Specyfika kooperacji MŚP przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie hotelu X
 • Uwarunkowania koopetycji przedsiębiorstw turystycznych na terenie gminy Wisła
 • Uwarunkowania współpracy przedsiębiorstw turystycznych w wybranych polskich gminach
 • Specyfika transferu wiedzy i innowacji w sektorze turystycznym na przykładzie przedsiębiorstwa X