Dydaktyka pracowników KTZ

dr hab. Katarzyna Czernek, prof. UE

 1. Ekonomika Turystyki
 2. Marketing w Turystyce
 3. Marketing Terytorialny w Turystyce
 4. Marketing Terytorialny
 5. Marketing Regionów Turystycznych
 6. Trening Menedżera Marketingu
 7. Trening Menedżera Marketingu w Turystyce
 8. Podstawy Marketingu
 9. Polityka Turystyczna
 10. Systemy Informacji i Promocji Turystycznej
 11. Turystyka Międzynarodowa
 12. Nowe Trendy w Turystyce
 13. International Tourism
 14. Konkurencyjność Przedsiębiorstw i Regionów Turystycznych
 15. Internet w Turystyce
 16. Obsługa Ruchu Turystycznego
 17. Seminarium dyplomowe i magisterskie

dr Alicja Kowalska

  1. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  2. Systemy informacyjne w zarządzaniu
  3. Współpraca strategiczna przedsiębiorstw

   

  mgr Patrycja Juszczyk

  1. Alliances, Mergers & Acquisitions
  2. Ekonomika turystyki
  3. Marketing w turystyce
  4. Marketing regionów turystycznych
  5. Marketing terytorialny w turystyce
  6. Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw turystycznych
  7. Oceny pracownicze
  8. Przedsiębiorstwo na rynku usług bankowych
  9. Psychologia pracy i negocjacje
  10. Systemy informacyjne w zarządzaniu
  11. Zarządzanie jakością usług w regionie turystycznym

  mgr Dagmara Wójcik 

  1. Management accounting
  2. Współpraca strategiczna przedsiębiorstw
  3. Zarządzanie projektami
  4. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  5. Budżetowanie
  6. Budżetowanie i kontrola w projekcie
  7. Budżetowanie w zarządzaniu projektem
  8. Analiza ekonomiczno - finansowa
  9. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych
  10. Metodologia procesów restrukturyzacyjnych
  11. Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw
  12. Podstawy zarządzania
  13. Zarządzanie
  14. Jakość w procesach logistycznych
  15. Zarządzanie małym i średnim biznesem