Pełny wykaz publikacji naukowych

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych

dr Patrycja Klimas

 • Structural face of competition, cooperation and coopetition inside business networks, "Argumenta Oeconomica" 2015, 1(34), s.127-155
 • Przesłanki i bariery zawiązywania więzi międzyorganizacyjnych. "Problemy Zarządzania" 2015, 13, nr 1 (50), t.1, s. 29-46 DOI 10.7172/1644-9584.502
 • Pracownicy kreatywni – istota i znaczenie dla rozwoju współczesnych organizacji. „Marketing i Rynek" 2015, nr 5, s. 1137-1154
 • Pozytywne i negatywne aspekty studiów doktoranckich – perspektywa doktorantów uczelni ekonomicznej. „E-mentor” 2014, nr 2(54), s.12-17
 • Uwarunkowania doboru partnerów współpracy międzyorganizacyjnej. „Marketing i Rynek” 2014, nr 5, s.421-427
 • Inter-organizational Proximity in the Context of Logistics – Research Challenges. "LogForum" 2015, 11 (1), s. 109-117 (współautor S. Twaróg)
 • How objective are subjective measures of organisational innovativeness, really? Management and Business Administration. Central Europe, Vol.22, No. 2, s.30-44
 • Współzależność wymiarów innowacyjności organizacyjnej. „Nauki o Zarządzaniu” 2013, Vol. 4 (17), s. 61-72
 • Multifaceted nature of coopetition inside an aviation supply chain – the case of the Aviation Valley – Journal of Economics and Management 2014, vol.17, s.95-119
 • Kultura organizacyjna sieci innowacji. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach (202), s. 100-112
 • Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, nr 141 (2013), s.185-198
 • Relacje interpersonalne kadry kierowniczej jako czynnik sprawności sieci. „Organizacja i Kierowanie” 2013, nr 3(156), s.149-160
 • Orkiestracja siecią - analiza bibliometryczna. "Studia Ekonomiczne UE w Katowicach" 2012, nr 93, s. 77-90 
 • Efektywność zespołów międzyorganizacyjnych w świetle hipotezy bliskości. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2012, nr 1, s.83-95
 • Wymiary bliskości w sieciach innowacji. „Przegląd Organizacji” 2011, nr 4, 4/2011, s.16-20
 • Analiza sieciowa jako instrument usprawniający orkiestrację sieci. „Przegląd Organizacji” 2010, nr 10, s. 28-32 (opublikowany pod panieńskim nazwiskiem tj. P. Jędrysik)

dr Katarzyna Czernek

 • K. Czernek (2013), Determinants of cooperation in a tourist region, Annals of Tourism Research, Vol. 40, January, s. 83-104; doi: 10.1016/j.annals.2012.09.003
 • W. Czakon, K. Czernek (2016), The role of trust-building mechanisms in entering into network coopetition: the case of tourism networks in Poland, Industrial Marketing Management, Special Issue, vol. 57, August, s. 64–74,  doi:10.1016/j.indmarman.2016.05.010
 • K. Czernek, W. Czakon (2016), Trust-building processes in tourist coopetition: The case of a Polish region, Tourism Management, Vol. 52, February, pp. 380–394, doi:10.1016/j.tourman.2015.07.009
 • K. Czernek (2017), Tourism features as determinants of knowledge transfer in the process of tourist cooperation. Current Issues in Tourism, Vol. 20(2), pp. 204-220.
 • K. Czernek, W. Czakon, P. Marszałek (2017), Trust and formal contracts: complements or substitutes? A study of tourism collaboration in Poland, Journal of Destination Marketing & Management, Volume 6, Issue 4, pp. 318-326, ISSN 2212-571X, https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.07.001.