Aktualności

Pracownik Katedry wyróżniony certyfikatem

Miło nam poinformować, że pracownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki dr hab. Barbara Pabian, prof. UE,  jako recenzent oraz członek Międzynarodowej Rady Komitetu Naukowego 37 Międzynarodowej Konferencji IBIMA - International... [Więcej]


Publikacja pracownika Katedry w wydawnictwie zagranicznym

Miło nam poinformować, że pracownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki - prof. UE dr hab. Barbara Pabian - opublikowała we współautorstwie, w Wydawnictwie Taylor & Francis Group: London: New York: Boca Raton,  monografię... [Więcej]


Grant Rektorski dla pracownika Katedry

Z przyjemnością informujemy, iż pracownikowi Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki prof. UE dr hab. Barbarze Pabian został przyznany rektorski grant naukowy w kategorii "za publikację artykułu w czasopismach naukowych lub... [Więcej]


Kolejna publikacja pracownika Katedry w czasopiśmie z listy filadelfijskiej

Bardzo miło nam poinformować, że prof. UE dr hab. Barbara Pabian opublikowała w czasopiśmie „Sustainability" (Vol. 12(24), 2020; https://doi.org/10.3390/su122410590), znajdującym się na tzw. liście filadelfijskiej, współautorski artykuł pt.... [Więcej]


Monografia naukowa pracownika Katedry

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ukazała się monografia naukowa pracownika Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki: Wiechoczek J.,  Zarządzanie innowacjami wartości dla... [Więcej]


Kolejna publikacja zagraniczna pracownika Katedry

Miło nam poinformować, że pracownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki, prof. UE dr hab. Barbara Pabian, opublikowała we współautorstwie z prof. zw. dr hab. Arnoldem Pabianem artykuł pt. "Taste preferences of young consumers –... [Więcej]


Nowa publikacja naukowa pod redakcją pracownika Katedry

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ukazał się podręcznik pt.: "Zarządzanie w turystyce zrównoważonej" pod redakcją naukową B. Pabian i B. Reformat. Książka przeznaczona jest głównie dla... [Więcej]