Grant Rektorski dla pracownika Katedry


Z przyjemnością informujemy, iż pracownikowi Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki prof. UE dr hab. Barbarze Pabian został przyznany rektorski grant naukowy w kategorii "za publikację artykułu w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych".

W tym roku granty "wręczył" Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. Maciej Nowak podczas zorganizowanej w formie zdalnej uroczystości spotkania opłatkowego w dniu 18 grudnia.

Serdecznie gratulujemy!