Granty Rektorskie dla pracowników Katedry


Z wielką przyjemnością informujemy, iż JM Rektor UE w Katowicach przyznał Granty Rektorskie czterem pracownikom Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki za osiągnięcia naukowe, tj. publikacje w czasopismach naukowych z wykazu MNiSW indeksowanych w bazach Journal Citation Reports (mających wskaźnik IF) lub SCOPUS (ze wskaźnikiem SNIP).

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!