Kolejna publikacja pracownika Katedry w czasopiśmie z listy filadelfijskiej


Bardzo miło nam poinformować, że prof. UE dr hab. Barbara Pabian opublikowała w czasopiśmie „Sustainability" (Vol. 12(24), 2020; https://doi.org/10.3390/su122410590), znajdującym się na tzw. liście filadelfijskiej, współautorski artykuł pt. "E-Customer Security as a Social Value in the Sphere of Sustainability". 

Czasopismo posiada Impact Factor 2018 = 2.592 (Impact Factor 5-letni = 2.801). Charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem widoczności (High visibility) - jest indeksowane w the Science Citation Index Expanded; Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus oraz w innych bazach.

Zapraszamy do lektury!