Konferencja pod patronatem merytorycznym Katedry


W piątek 20 października 2017 r. w Krakowie odbyła się Konferencja "Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży" zorganizowana przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Konferencję patronatem merytorycznym objęły Zakład Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie oraz Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Celem Konferencji  było zdiagnozowanie obecnych problemów związanych z prawnymi aspektami turystyki dzieci i młodzieży, a także zaproponowanie dobrych praktyk (niekoniecznie o charakterze tylko przepisów prawnych, lecz określonych standardów np. na poziomie szkoły). Wzięli w niej udział przedstawiciele środowiska naukowego, praktycy z branży turystycznej oraz reprezentanci różnego rodzaju szkół. Uczestnicy mieli okazję nie tylko do poszerzenia własnej wiedzy, ale też zadania pytań specjalistom z różnych gałęzi prawa.

Jednym z prelegentów, a zarazem współorganizatorem Konferencji, był pracownik naszej Katedry dr Piotr Cybula. Wygłosił on referat pt. "Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia a turystyka szkolna", jak też wziął udział w dyskusji. Lista prelegentów znajduje się tutaj.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu "Bądź bezpieczny nad wodą i w górach, akcja informacyjno-edukacyjna", współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Więcej na temat Konferencji znajduje się tutaj.