Konferencja zorganizowana przez Katedrę


W dniach 12-13 października 2017 r. w Auli CNTI odbyła się Ogólnopolska Międzywydziałowa Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne koncepcje zarządzania marketingowego” na temat: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA - PERSPEKTYWA MARKETINGU. Jej organizatorami były: Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki (Wydział Zarządzania) oraz Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych (Wydział Informatyki i Komunikacji). Konferencję objął patronatem JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. UE dr hab. Robert Tomanek, który dokonał ceremonii jej otwarcia wraz z władzami Wydziału Zarządzania - Dziekanem prof. zw dr hab. Krystyną Jędralską oraz Wydziału Informatyki i Komunikacji - Dziekanem ds. Nauki prof. UE dr hab. Andrzejem Bajdakiem.

Celem Konferencji była prezentacja wyników badań naukowych i praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego konferencji oraz wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych dotyczących CSR. Konferencja była także dobrą okazją do integracji środowiska naukowców i badaczy. 

 

W Konferencji wzięli udział wybitni naukowcy ze szkół wyższych z całej Polski, w tym m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie,  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Politechniki Częstochowskiej oraz naszej uczelni.

Podczas Konferencji zaprezentowali wyniki badań oraz wzięli udział w dyskusji również pracownicy Katedry. Prof. UE dr hab. Marek Drzazga wygłosił referat pt. "Koncepcja CSR we współczesnym marketingu", natomiast dr Joanna Wiechoczek przedstawiła referat pt. "CSR w kształtowaniu relacji koncernów motoryzacyjnych z interesariuszami".

Program Konferencji

Uczestnicy Konferencji, oprócz zaprezentowania wyników zrealizowanych badań oraz udziału w dyskusji, mogli ponadto zapoznać się z bogatą kulturą i tradycjami naszego regionu podczas zwiedzania Strefy Kultury, w tym Muzeum Śląskiego. Pierwszy dzień Konferencji  uświetnił swoim występem Zespół Pieśni i Tańca "Silesianie" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dziękujemy pracownikom nauki oraz studentom za przybycie i aktywny udział w Konferencji.

Fotorelacja na Facebooku.

Zdjęcia: dr Małgorzata Kieżel