Pracownicy Katedry uczestniczyli w zagranicznej konferencji naukowej


W dniach 3-5 grudnia 2019 r. pracownicy Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki - prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, dr hab. Małgorzata Kieżel oraz dr Joanna Wiechoczek - uczestniczyły w 2nd International Conference on Research in Business, Management and Economics (ICRBME) zorganizowanej w Webster University w Wiedniu (Austria). Wygłosiły tam dwa referaty oraz wzięły czynny udział w dyskusjach i networkingu.

Relacja z konferencji ICRBME