Pracownik Katedry z wizytą na zagranicznej uczelni


W dniach 12-14 lutego 2020 roku pracownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki, dr hab. Barbara Pabian, prof. UE, przebywała na zaproszenie Rektora Ternopil Volodymyr Hnatiuk w National Pedagogical University (Ukraina). W ramach wizyty przeprowadziła osiem godzin wykładów dla młodzieży akademickiej na temat "Management and communication with foreigners from the perspective of cultural differences".  Uczestniczyła również w międzynarodowym seminarium naukowym pt. "Socjokulturowa rola turyzmu w kontekście integracji europejskiej", które odbyło się pod patronatem Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy.