Badania naukowe w Katedrze

Do projektów badawczych realizowanych w ostatnich latach przez pracowników Katedry należą:

- projekty realizowane zespołowo:

 • Uwarunkowania zasobowe internacjonalizacji przedsiębiorstw - 2 etapy badań, kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura Tyc (lata 2018- 2019)
 • Kulturowe uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw - 3 etapy badań, kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura Tyc (lata 2015-2017)
 • Współczesne modele internacjonalizacji przedsiębiorstw - wyniki badań - etap III. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc (2014);
 • Współczesne modele internacjonalizacji przedsiębiorstw - kierunki badań, podstawy metodologiczne - etap II. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc (2013);
 • Współczesne modele internacjonalizacji przedsiębiorstw - przesłanki rozwoju, implikacje badawcze - etap I. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc (2012);
 • Społeczna odpowiedzialność korporacji transnarodowych - globalny i lokalny wymiar działalności CSR. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc (2012);
 • Rozwój sektora usług profesjonalnych - umiędzynarodowienie, usieciowienie i dyfuzja wiedzy. Kierownik projektu: Dr Justyna Matysiewicz, główni wykonawcy: Dr Danuta Babińska, Prof. dr hab. Sławomir Smyczek. Projekt zrealizowany w ramach grantu KBN (2014);

- projekty realizowane indywidualnie:

 • Internacjonalizacja, usieciowienie i innowacyjność przedsiębiorstw – uwarunkowania kulturowe. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc. Projekt badawczy własny finansowany przez MNiSW (w toku);
 • Lokalni liderzy a międzynarodowe koncerny - konkurencja na rynkach wschodzących. Kierownik projektu: Dr Danuta Babińska. Indywidualny projekt badawczy finansowany przez UE w Katowicach (2011);
 • Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego. Kierownik projektu: Dr Aleksandra Nizielska. Projekt finansowany przez UE w Katowicach w ramach grantu rektorskiego „Wiedza dla Praktyki” (2011);
 • Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce. Kierownik projektu: mgr Magdalena Grochal-Brejdak. Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 6 (w toku);
 • Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce. Otwarty przewód doktorski mgr Magdaleny Grochal-Brejdak, w tym przeprowadzenie badań nad procesem internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce (w toku).