Dydaktyka

Pracownicy Katedry mają duże doświadczenie dydaktyczne związane przede wszystkim z prowadzeniem zajęć na Wydziale Zarządzania, na kierunku Zarządzanie i International Business oraz na międzywydziałowym kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i specjalności European Business & Finance na Wydziale Finansów.

Specjalnością dydaktyczną Katedry jest m.in. biznes międzynarodowy, marketing międzynarodowy i International Marketing in Europe, zarządzanie międzykulturowe, międzynarodowe badania rynkowe i marketingowe, komunikacja międzykulturowa, teorie internacjonalizacji. 

Katedra prowadzi także wykłady nt. korporacji transnarodowych oraz zarządzania międzynarodowego na studiach doktoranckich.  

Pracownicy Katedry wykorzystują w dydaktyce swoje doświadczenie wyniesione praktyki gospodarczej  oraz współpracy zagranicznej w zakresie dydaktyki. Prowadzą wykłady w języku angielskim dla studentów polskich i zagranicznych studiujących w ramach programu Erasmus oraz innych umów międzynarodowych oferowanych przez naszą uczelnię w ramach tzw. Euroclasses.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Pracowników Katedry:

  • Prof. UE dr hab. Maja Szymura-Tyc: marketing międzynarodowy, międzynarodowe strategie konkurencji, korporacje transnarodowe, zarządzanie międzynarodowe, International Marketing, International and Global Marketing, International Marketing in Europe
  • Dr Danuta Babińska: Corporate Social Responsibility, Cross Culture Management, Intercultural Skills Training, International Business Environment, International Business Strategies in Emerging Markets, International Marketing Research, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Badania Marketingowe, Badania Marketingowe Rynków Zagranicznych
  • Dr hab. Monika Sulimowska - Formowicz: Internationalization Theories, International Trade Management, International Business Environment, International Marketing in Europe, Global Marketing 
  • Mgr Magdalena Grochal-Brejdak: marketing międzynarodowy, International Marketing, International and Global Marketing, International Marketing in Europe  
  • Mgr Maria Halemba: marketing międzynarodowy