Mgr Aleksandra Czarnecka

Ważniejsze publikacje: 

  • Czarnecka A., Sulimowska - Formowicz M. (2017), Źródła korzyści z działania skutecznych międzynarodowych zespołów wirtualnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia, nr 319. 
  • Czarnecka A., Halemba M. (2017), Lean Supply Chain Management, World Scientific News, vol. 72. 
  • Czarnecka A., Halemba M. (2017), Brand Value in the Process of Internationalization, World Scientific News, vol. 89. 
  • Czarnecka A. , Szymura – Tyc M. (2016), Competencecies of global managers in multinational corporations [w:] P. Urbanek (red.), “Ecocomy Today. An Interdisciplinary Approach to Contemporary Challenges”, Łódź University Press, Łódź.
  • Czarnecka A. (2016), Transformational leaders in global virtual teams, Procedings of the 1st International Conference, Contemporary Issues in Theory and Practice Management, Częstochowa. 
  • Czarnecka A. (2016), Conflict management in virtual teams, [w:] "Scienta Luventa, Proceedings from International Conference of Phd. Students", Banska Bystrica.
  • Czarnecka A. (2016), Cultural differences in global virtual teams, [w:] “Scienta Luventa, Proceedings from International Conference of Phd. Students”, Banska Bystrica.
  • Czarnecka A. (2016), Why organizations Leeds global virtual teams? [w:] “Proceedings of the International Scientific Conference on MMK”, International Masaryk Conference for Phd. Students and Young Researchers, Hradec Králóve.