Mgr Maria Halemba

Ważniejsze publikacje: 

 • M. Halemba-Pawlik, A. Czarnecka (2017), Brand Value in the Process of Internationalisation, World Scientific News WSN 89, 244-251, EISSN 2392-219 2.
 • M. Halemba-Pawlik (2017), Metody jakościowe w badaniach inteligencji kulturowej, Doskonalenie kompetencji organizacyjnych a społeczno-ekonomiczny rozwój innowacyjnej gospodarki. Wielowymiarowość, podejścia badawcze, analizy, Wydawnictwo Naukowe Sophia, ISBN 978-83-65929-44-0 3.
 • M. Halemba-Pawlik (2017), Analiza Hierarchiczna Procesów (AHP), jako narzędzie podejmowania decyzji w procesie offshore outsourcingu, Wydawnictwo Naukowe Sophia, ISBN 978-83-65929-10-5 4.
 • M. Halemba-Pawlik (2017), Znaczenie polskich marek w procesie internacjonalizacji, Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce. Red. nauk. Tadeusz Sporek, Anna Czech. Wydawnictwo UE, Katowice, s. 11-19 5.
 • M. Halemba-Pawlik (2017), Cultural Intelligence in Offshoring Services, Human Capital as a Basic Element of the Economy – Economic, Cultural and Technical Aspects, Sophia Scientific Publishing, ISBN 987-83-65929-36-5.
 • M. Halemba-Pawlik,  A. Czarnecka (2017), Brand Value in the Process of Internationalisation, World Scientific News WSN 89 (2017) 244-251, EISSN 2392-219. 
 • M. Halemba-Pawlik (2017), Metody jakościowe w badaniach inteligencji kulturowej, Doskonalenie kompetencji organizacyjnych a społeczno-ekonomiczny rozwój innowacyjnej gospodarki. Wielowymiarowość,  podejścia badawcze, analizy, Wydawnictwo Naukowe Sophia, ISBN 978-83-65929-44-0 
 • M. Halemba-Pawlik (2017), Analiza Hierarchiczna Procesów (AHP), jako narzędzie podejmowania decyzji w procesie offshore outsourcingu, Wydawnictwo Naukowe Sophia, ISBN 978-83-65929-10-5
 • M. Halemba-Pawlik (2018), Znaczenie polskich marek w procesie internacjonalizacji, Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce. Red. nauk. T. Sporek, A. Czech. Wydawnictwo UE, Katowice. 
 • M. Halemba-Pawlik (2017), Cultural Intelligence in Offshoring Services, Human Capital as a Basic Element of the Economy – Economic, Cultural and Technical Aspects, Sophia Scientific Publishing, ISBN 987-83-65929-36-5  
 • Czarnecka A., Butor A., Halemba M. (2016), Lean Supply Chain Management, World Scientific News, Vol. 72. 
 • Halemba - Pawlik M., Czarnecka A. (2016), Brand Value in The Process of Internationalization, World Scientific News, Vol. 89.  
 • Halemba, M., Babińska, D. (2016), Captive offshoring services for SMEs in Poland: The role of mutual trust and cultural complementarity, [In]: Kosała M., Urbaniec M., Żur A. (eds.), “Entrepreneurship: Antecedents and Effects, Przedsiębiorczość Międzynarodowa”, vol. 2, no. 2, Kraków. 
 • Halemba, M. (2016), Polish Entrepreneurs’ Shift to CSR Governance Innovation, [w]: Lenart-Gansiniec R. (ed.), "Innowacje w zarządzaniu", CeDeWu, Warszawa.
 • Halemba, M. (2017), Uwarunkowania kulturowe i rola wzajemnego zaufania w procesie offshoringu na przykładzie brytyjskiej agencji locum, [W]: „Studia Ekonomiczne.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.