Współpraca Katedry z zagranicą

W 2014 roku pracownicy Katedry byli członkami Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji 5th EMAC Regional. Więcej informacji o konferencji: http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wz/katedra-zarzadzania-miedzynarodowego/aktualnosci/article/5th-emac-regional-conference-marketing-theory-challenges-in-emerging-markets.html 

Współpraca zagraniczna pracowników Katedry obejmuje zaangażowanie w międzynarodowych programach badawczych i dydaktycznych oraz udział w prestiżowych międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, wiodących dla specjalności naukowej Katedry (m.in. European Marketing Academy Conference, European International Business Academy Conference, Academy of International Business Conference, Vaasa Conference on International Business, Vienna University Conference on Marketing and Business Strategies for CEE).

Pracownicy Katedry prowadzą wykłady na wielu uczelniach europejskich w ramach Erasmus Teaching Programme, stypendium CEEPUS oraz jako visiting professors. 

Prof. dr hab. Maja Szymura–Tyc wykładała w Hogeschool voor Wetenschap & Kunst HONIM w Brukseli (Belgia) oraz na University of Vienna (Austria). Dr hab. Monika Sulimowska - Formowicz prowadziła wykłady na University of Lublijana (Słowenia) oraz w Tallin University of Technology (Estonia). Dr hab. Monika Sulimowska - Formowicz uczestniczyła również w pracach zespołów organizujących wizyty studyjne visitting professors ze współpracujących ze Szkołą Zarządzania Jednostek: prof. Richarda Griffitha z Florida Institute of Technology, prof. Miltona D. Hakela z Bowling Green State University, prof. Mare Teichmann z Tallinn University of Technology. Natomiast dr Danuta Babińska wykładała w Institut Universitaire de Technologie Quimper (Francja), w Turku University of Applied Science (Finlandia) oraz Universidad Cardenal Herrera (Hiszpania), University of Ljubljana (Słowenia),  Kyungpook National University (Korea Południowa).