Badania Naukowe

Badania naukowe pracowników katedry ZZL koncentrują się w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (w szczególności problematyki ewolucji koncepcji ZZL, wynagrodzeń, rekrutacji i selekcji) a także w obszarze rozwoju zasobów ludzkich (ang. human resource development). Aktualnie realizowany jest projekt z zakresu badania oryginacji metod ZZL.

Pracownicy Katedry uczestniczą w następujących typach badań:

  1. Badania statutowe;

  2. Badania własne;

  3. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Realizowane projekty badawcze służą zarówno rozwojowi ZZL w warstwie teoretycznej, jak i mają swoje praktyczne implikacje.