Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Imię i nazwiskoBudynek i nr pokojuTelefon
dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE
Kierownik Katedry
Bud. B; pok. 412
prof. dr hab. Grażyna Gruszczyńska-Malec
Profesor zwyczajny, umowa cywilnoprawna
dr hab. Agata Austen, prof. UE
p.o. Kierownika Katedry
Bud. B; pok. 411
dr Adrian Pyszka
Starszy wykładowca
Bud. B; pok. 411
dr Monika Rutkowska
Adiunkt
Bud. B; pok. 411
dr Katarzyna Susabowska-Antkowiak
Adiunkt
Bud. B; pok. 411
mgr Daniel Gajda
Asystent
Bud. B; pok. 413
mgr Łucja Waligóra
Asystent
Bud. B; pok. 413
mgr Krzysztof Wąsek
Asystent
Bud. B; pok. 413