Aktualności

W dniu 21 czerwca 2022 r. odbyła się XVI edycja Konferencji Naukowej Analiza Internacjonalnych Relacji. Konferencję otwarła uroczyście Jej Magnificencja prof. dr hab. Celina Olszak. Tegoroczna edycja Konferencji miała formę zdalną. Podczas sesji... [Więcej]
Z przyjemnością informujemy, że Pani prof. UE dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska otrzymała Nagrodę Rektora indywidualną stopnia drugiego za szczególne osiągnięcia naukowe, w tym za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Gratulujemy!   [Więcej]
Miło nam poinformować, że dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska decyzją Jej Magnificencji Rektor UE prof. dr hab. Celiny Olszak została awansowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Serdecznie gratulujemy! [Więcej]
Miło nam poinformować, że prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik (po raz czwarty) i dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska (po raz pierwszy) zostały z wyboru członkami Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023.... [Więcej]
Pracownik naszej Katedry, dr hab. inż. Anna Skórska, prof. UE, została poproszona o moderowanie sesji dotyczącej sytuacji na lokalnych rynkach pracy na 9. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbywał się w Katowicach w... [Więcej]
Z przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska na podstawie monografii "Zamożność dochodowa gospodarstw domowych. Determinanty, dynamika, zróżnicowanie przestrzenne" uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk... [Więcej]
Z radością informujemy, że pracownik Katedry dr Anna Sączewska-Piotrowska otrzymała nagrodę rektora indywidualną stopnia drugiego za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze w 2018 roku. [Więcej]
Uprzejmie informujemy, że materiały konferencyjne z X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Analiza internacjonalnych relacji 2018. Metody i modele rozwoju regionów” organizowanej przez Katedrę Analiz i Prognozowania Rynku Pracy oraz Ka... [Więcej]
Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Katedry Analiz Prognozowania i Rynku Pracy: prof. UE dr hab. Anna Skórska i dr Jarosław Wąsowicz otrzymali medale Komisji Edukacji Narodowej nadane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medale... [Więcej]
W dniu 7 czerwca 2018 r. pracownicy Katedry: prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE dr hab. Anna Skórska, dr Anna Sączewska-Piotrowska i dr Jarosław Wąsowicz wzięli udział w Jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji 50-lecia Wydziału... [Więcej]