Seminarium polsko-rosyjskie (UE w Katowicach i RUDN w Moskwie) 03.12.2012 r.

W dniu 3.12.2012 r. w godz. 10.00-14.00 w Auli Pawłowskiego (314B) odbyło się spotkanie seminaryjne pracowników Katedry Rynku Pracy oraz Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z udziałem gości z Katedry Ekonomiki Regionalnej Uniwersytetu RUDN (Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów) z Moskwy nt. „Międzynarodowy rynek pracy. Stan obecny i perspektywy zmian”.