Kontakt

Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

ul. 1 Maja 47
40-287 Katowice
Budynek E, pok. 314, 315, 317

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice