Nowości wydawnicze

Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy - bariery, implikacje
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy - bariery, implikacje
Zamożność dochodowa gospodarstw domowych. Determinanty, dynamika, zróżnicowanie przestrzenne
Zamożność dochodowa gospodarstw domowych. Determinanty, dynamika, zróżnicowanie przestrzenne
Statystyka z elementami demografii. Przykłady i zadania
Statystyka z elementami demografii. Przykłady i zadania
Rynek pracy
Rynek pracy
Wybrane zagadnienia oraz wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE
Wybrane zagadnienia oraz wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE