dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska, prof. UE

Rok 2018

 • Modelowanie dynamiki ubóstwa dochodowego [w:] W. Szkutnik (red.), Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej, UE, Katowice 2018, s. 107-131.
 • Higher education as a determinant of poverty exit in the era of globalization: A meta-analysis [w:] T. Kliestik (red.), Globalization and its socioeconomic consequences. 18th International Scientific Conference Proceedings. Part VI. – Inequality in society, Rajecke Teplice 2018, s. 2773-2780.
 • Zamożność dochodowa gospodarstw domowych. Determinanty, dynamika, zróżnicowanie przestrzenne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2018.
 • Predictive power of Model for End-Stage Liver Disease and Child-Turcotte-Pugh score for mortality in cirrhotic patients, „Clinical and Experimental Hepatology”, No. 4, Iss. 4, s. 240-246 (współautorzy: D. Piotrowski, J. Jaroszewicz, A. Boroń-Kaczmarska).
 • Territorial division and income affluence – analysis using two-level logit models, „Econometrics”, vol. 22, no. 4, 2018, s.
 • Determinants of the state of poverty using logistic regression, „Śląski Przegląd Statystyczny”, nr 16(22), 2018, s. 55-67.
 • Modelling income distribution [w:] W. Szkutnik, A. Sączewska-Piotrowska, M. Hadaś-Dyduch, J. Acedański (red.), 9th International Scientific Conference “Analysis of International Relations 2018. Methods and Models of Regional Development. Winter Edition”. Conference Proceedings, Publishing House of the University of Economics in Katowice, Katowice 2018, pp. 111-118.

Rok 2017

 • Profiles of richness in Poland [w:] W. Szkutnik, A. Sączewska-Piotrowska (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 323, UE, Katowice 2017, s. 118-129 (współautor: Jarosław Wąsowicz).
 • Przestrzenne zróżnicowanie bogactwa dochodowego w Polsce [w:] B. Kos (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 316, UE, Katowice 2017, s. 158-171.
 • Households in big cities – are they rich? [in:] W. Szkutnik, A. Sączewska-Piotrowska, M. Hadaś-Dyduch, J. Acedański (red.), 8th International Scientifoc Conference „Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development”. Conference Proceedings, Publishing House of the University of Economics in Katowice, Katowice 2017, s. 74-82 (współautor: Alicja Wolny-Dominiak).
 • W. Szkutnik, A. Sączewska-Piotrowska, M. Hadaś-Dyduch, J. Acedański (red.), 8th International Scientifoc Conference „Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development”. Conference Proceedings, Publishing House of the University of Economics in Katowice, Katowice 2017.
 • W. Szkutnik, A. Sączewska-Piotrowska (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 323, UE, Katowice 2017.
 • M. Balcerowicz-Szkutnik, A. Sączewska-Piotrowska (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 324, UE, Katowice 2017.

 

Rok 2016

 • Near poverty – definition, factors, predictions, “Ekonometria”, 4(54)/2016, s. 82-94.
 • Analiza zmian przynależności do sfery ubóstwa z wykorzystaniem wielopoziomowych modeli o czasie dyskretnym, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 291, Katowice 2016, s. 116-126.
 • Analiza ubóstwa w Polsce w ujęciu przestrzennym, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 289, Katowice 2016, s. 138-152.
 • Transitions into and out of near poverty in urban and rural areas in Poland [w:] M. Boďa, V. Mendelová (eds.), Applications of Mathematics and Statistics in Economics 2016. Conference Proceedings, Banská Bystrica 2016, s. 302-311.
 • Niepełnosprawność a ubóstwo ekonomiczne gospodarstw domowych [w:] M. Janoś-Kresło, O. Komorowska (red.), Współczesne problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce, SGH, Warszawa 2016, s. 85-98.
 • Clusters of poverty in Poland, Quality of Life. Human and Ecosystem Well-being, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 435/2016, s. 69-83.
 • Badanie dynamiki ubóstwa gospodarstw domowych z wykorzystaniem wybranych modeli analizy historii zdarzeń [w:] M. Bernardelli, B. Witkowski (red.), Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 41/2016, s. 29-45.
 • Ubóstwo gospodarstw domowych osób starszych w ujęciu statycznym i dynamicznym [w:] B. Kos (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 270, UE, Katowice 2016, s. 230-242.
 • Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych, „Wiadomości Statystyczne”, 7(662)/2016, s. 39-59
 • Zastosowanie krzywych ROC w analizie ubóstwa miejskich i wiejskich gospodarstw domowych, „Przegląd Statystyczny”, 2/2016, s. 211-232.
 • Determinanty zmian form alokacji oszczędności gospodarstw domowych [w:] W. Szkutnik (red.), Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych. Stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy, UE, Katowice 2016, s. 126-146.

 

Rok 2015

 • Identyfikacja determinant bogactwa dochodowego z zastosowaniem modelu logitowego [w:] Zarządzanie i Finanse, R. 13, nr 4, cz. 2, Uniwersytet Gdański, Sopot 2015, s. 241-259.
 • Analiza porównawcza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych osób młodszych i starszych [w:] W. Szkutnik (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 242, UE, Katowice 2015, s. 167-179.
 • Nierówności dochodowe a typ gospodarstwa domowego w świetle badań panelowych [w:] B. Kos (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 232, UE, Katowice 2015, s. 204-214.
 • Ubóstwo gospodarstw domowych osób starszych na wsi – podejście statyczne i dynamiczne [w:] Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi – mit czy rzeczywistość, M. Janoś-Kresło (red.), SGH, Warszawa 2015, s. 27-38.
 • Metody taksonomiczne z programem STATISTICA, UE, Katowice 2015 (współautorzy: Włodzimierz Szkutnik, Monika Hadaś-Dyduch).
 • Poverty duration of households of the self-employed, “Ekonometria”, 1(47)/2015, s. 44-55.
 • Badanie ubóstwa z zastosowaniem nieparametrycznej estymacji funkcji przeżycia dla zdarzeń powtarzających się, „Przegląd Statystyczny” 1/2015, s. 29-51.

 

Rok 2014

 • Otwarte fundusze emerytalne – efektywność a aspekt społecznej funkcji gromadzenia kapitału [w:] Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, W. Szkutnik (red.), UE, Katowice 2014, s. 245-260.
 • Zagrożenie ubóstwem trwałym w Polsce w latach 2000-2011 [w:] Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, B. Kos (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 187, UE, Katowice 2014, s. 273-284.
 • Poverty and social exclusion in the European Union [w:] АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. Материалы ХVI научной конференции молодых ученых экономического факультета 23 Апреля 2014 года, Отв. ред. И.Н. Белова, Экон-информ, Москва 2014, s. 202-208.
 • Analysis of poverty transitions in Poland using multilevel discrete-time event history models, 17th International Scientific Conference Applications of Mathematics and Statistics in Economics, Conference Proceedings, Z. Rusnak, B. Zmyślona (eds.), Wrocław University of Economics, Wrocław 2014, s. 219-228.
 • Sytuacja materialna gospodarstw domowych osób starszych [w:] Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, I. E. Kotowska (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej and Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, s. 107-137 (współautorzy T. Panek, I. E. Kotowska).

Rok 2013

 • Badanie dynamiki ubóstwa w Polsce z wykorzystaniem modeli analizy historii zdarzeń o czasie dyskretnym, Studia Demograficzne 1/163, Rok 2013, s. 73-96.
 • Zastosowanie analizy korespondencji do badania sfery ubóstwa w Unii Europejskiej [w:] Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele rozwoju regionów, W. Szkutnik (red.), UE, Katowice 2013, s. 211-223.
 • Analysis of the labour market in Europe: regional aspects [w:] Рынок труда и занятость населения в начале XXI в.: Европа, Польша, Россия, И.А. Родионовa (red.), Экон-информ, Москва 2013, s. 51-58.
 • Spatial differentiation of the labor market in Europe [w:] АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. Материалы ХV научной конференции молодых ученых экономического факультета 24 апреля 2013 года, И.Н. Белова (red.), Экон-информ, Москва 2013, s. 284-289.
 • Ocena rozkładów dochodów gospodarstw domowych w kategoriach dobrobytu społecznego [w:] Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, H. Buk, C. M. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba (red.), UE, Katowice 2013, s. 181-190 (współautor M. Balcerowicz-Szkutnik).
 • Prognostyczny wariant ubóstwa dla gospodarstw domowych makroregionu południowego [w:] Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, W. Szkutnik (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 124, UE, Katowice 2013, s. 87-98.

 

Lata wcześniejsze

 • Problem trwałości ubóstwa w Polsce [w:] Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, A. Rączaszek (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 98, UE, Katowice 2012, s. 33-42.
 • Nierówności dochodowe a wiek głowy gospodarstwa domowego [w:] Warsztaty doktoranckie ’10. Zarządzanie – finanse – ekonomia, J. Harasim (red.), UE, Katowice 2011, s. 338-346.
 • Załącznik nr 4: Tablica genealogiczna łódzkiej katedry Jana Mujżela (od momentu połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej z Uniwersytetem Łódzkim w 1961 r.),
 • G. Musiał, Osiągnięcia ekonomii XX wieku, UE, Katowice 2011, s. 156.
 • Problem ubóstwa obiektywnego i subiektywnego w kontekście ekonomicznej grupy wieku głowy gospodarstwa domowego [w:] Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, A. Zagórowska, M. Rostropowicz-Miśko (red.), Politechnika Opolska, Opole 2011, s. 93-105.
 • Analiza zróżnicowania ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej [w:] Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze, W. Szkutnik (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 66, UE, Katowice 2011, s. 27-38.
 • Wielowymiarowa analiza wykluczenia społecznego w województwie śląskim [w:] Warsztaty doktoranckie ’09. Zarządzanie – finanse – ekonomia, J. Harasim (red.), UE, Katowice 2011, s. 448-459.
 • Trwałość ubóstwa obiektywnego i subiektywnego w kontekście ekonomicznej grupy wieku głowy gospodarstwa domowego [w:] Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny. 14-15 października 2010, Warszawa, Bramasole, Warszawa 2010, s. 352-360.
 • Zagrożenie ubóstwem ludności w wieku poprodukcyjnym [w:] Ekonomia. Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, UE, Katowice 2010, s. 253-271.
 • Sfera ubóstwa ludności w wieku mobilnym [w:] Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN, nr 22/2010, s. 43-56.
 • Determinanty demograficzne sytuacji dochodowej ludności w województwie śląskim [w:] Zmiany struktur demograficznych i ich konsekwencje dla przyszłego rozwoju, M. Gazińska (red.),  Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN, nr 20b/2009, TOM 2, Warszawa 2009, s. 79-95.
 • Statystyka. Ćwiczenia z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, WSEiA, Bytom 2009 (współautor: B. Pieczyski).
 • Zastosowanie syntetycznych mierników do oceny przestrzennego zróżnicowania rynku pracy w Polsce [w:] Warsztaty doktoranckie ’08. Zarządzanie – finanse – ekonomia, J. Harasim (red.), AE, Katowice 2009, s. 369-378.
 • Dochody jako determinanta migracji zarobkowej ludności wiejskiej, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis nr 265, Oeconomica nr 52, Akademia Rolnicza, Szczecin 2008, s. 105-114.
 • Model probitowy oceny wpływu cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych na stopień zagrożenia ubóstwem [w:] Ryzyko i prognozy gospodarcze, W. Szkutnik (red.), Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania  nr 15, ŚWSZ, Katowice 2007, s. 150-160.
 • Prognozowanie poziomu życia ludności w Polsce [w:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, P. Dittmann, J. Krupowicz (red.), Prace Naukowe  nr 1112, AE, Wrocław 2006, s. 295-304.
 • Nierówności dochodowe gospodarstw domowych, „Wiadomości Statystyczne” 6/2006, s. 10-18.
 • Zastosowanie taksonomicznej miary rozwoju do oceny poziomu PKB w krajach europejskich [w:] Ryzyko i prognozy, Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania  nr 10, W. Szkutnik (red.), ŚWSZ, Katowice 2005, s. 103-112.