Udział w konferencjach naukowych

Nazwisko i imię

Tytuł wygłoszonego referatu

Nazwa konferencji

Rok

Przybyłka A.

Регулювання рекламної діяльності в Україні та за кордоном

Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід – Львів

2020
Przybyłka A.

Turystyka industrialna w Polsce

Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід – Львів

2019
Przybyłka A.

Industriada jako przykład turystycznego  wykorzystania zabytków techniki w województwie śląskim

Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід – Львів

2018

Balcerowicz-Szkutnik M.

Szacowanie pewnych zagrożeń w kontekście zarządzania ryzykiem

XI Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku” Rydzyna maj 2017

2017

Balcerowicz-Szkutnik M. (współautor

P.Radzik)

Wpływ programu „Rodzina 500+” na współczynnik aktywności zawodowej kobiet

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Analiza internacjonalnych relacji 2017. Metody i modele rozwoju regionów”

2017

Balcerowicz-Szkutnik M.

 

VIII Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2016 „Nowe koncepcje i kierunki badań w ekonomii i zarządzaniu”

2017

Balcerowicz-Szkutnik M.

Imigracja zatrudnienia w warunkach globalizacji – przykład Polski

XVII Konferencja naukowa z cyklu zarządzanie wartością  Ekonomiczno-prawne aspekty zarządzania wartością w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, Gdynia – Sztokholm, Uniwersytet Gdański

2017

Balcerowicz-Szkutnik M.,

Skórska A.

The Influence of Globalisation Process on Migration Dynamics in EU States

 

17th International Scientific Conference   Globalization and Its Socio-Economic Consequences  ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics October 2017 

2017

Balcerowicz-Szkutnik M

Глобализация и рынок труда - проблемы трудовой миграции на примере Польши

IV International Forum of the Financial University under the Government of the Russian Federation "Who knows what the future holds?", Moskwa 28-30.11.2017

 

2017

Balcerowicz-Szkutnik M

Трудовая иммиграция – угроза или шанс  для внутреннего рынка труда ?

Научный Семинар  Миграция – новые формы в новое время  РУДН Moskwa, 27.11.2017

2017

Skórska A.

Przestrzenne zróżnicowanie działalności innowacyjnej w sektorze usług w Polsce w latach 2003-2015,

XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY UNII EUROPEJSKIEJ. PROBLEMY ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO, Kraków - Krk - Pula – Wenecja - Postojna – Kraków

2017

Skórska  A..

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON HIGH-TECH INDUSTRY DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

IV Międzynarodowa Konferencja, „Współczesna Ekonomia”, KATEDRA MAKROEKONOMII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  oraz MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY FACULTY OF POLITICS AND MANAGEMENT Institute of Management, Litwa, Wilno

2017

Skórska A.

Dylematy rynku pracy w województwie śląskim

 

Konferencja „Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”, Wojewoda Śląski, Rządowa Rada Ludnościowa, Katowice

2017

Sączewska-Piotrowska A., Piotrowski D.

Lifestyle characteristics of poor and rich people in Poland

20th International Scientific Conference „Applications of Mathematics and Statistics in Economics”

2017

Sączewska-Piotrowska A., Wolny-Dominiak A.

Households in big cities – are they rich?

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Analiza internacjonalnych relacji 2017. Metody i modele rozwoju regionów”

2017

Sączewska-Piotrowska A., Wąsowicz J.

Polaryzacja dochodowa na obszarach miejskich i wiejskich

VIII Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2016 „Nowe koncepcje i kierunki badań w ekonomii i zarządzaniu”

2017

Piotrowski D., Sączewska-Piotrowska A., Boroń-Kaczmarska A.

Bacterial infection occurrence in patients with liver cirrhosis

XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego

2017

Sączewska-Piotrowska A.

Prognozowanie stanu przynależności do sfery ubóstwa z wykorzystaniem regresji logistycznej

Ogólnopolska Konferencja Jakości Życia „Quality of Life. Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii”

2017

Przybyłka A.

Przeobrażenie systemu ochrony zdrowia w Polsce

Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej, UJK, Borków

2017

Przybyłka A.

Turystyka uzdrowiskowa w województwie śląskim

Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів-Івано-Франківськ-Ворохта

2017

Przybyłka A.

 

Analiza internacjonalnych relacji 2017. Metody i modele rozwoju regionów, UE Katowice

2017

Sączewska-Piotrowska A., Wąsowicz J.

Polaryzacja dochodowa na obszarach miejskich i wiejskich

VIII Konferencja Naukowa Wydziału Ekonomii UE w Katowicach – 2017 (20 czerwca 2017)

2017

Wąsowicz J.

Elastyczne formy zatrudnienia jako determinanta ubóstwa ekonomicznego młodzieży

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy Unii Europejskiej problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, Kraków – Wenecja – Kraków, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego.

2017

Wąsowicz J.

Polityka ujemnych stóp procentowych – doświadczenia Szwajcarii i Polski

VIII Konferencja Naukowa nt. ‘Analiza internacjonalnych relacji. Metody i modele w rozwoju regionów”, UE Katowice

 

2017

Balcerowicz-Szkutnik M.

Wąsowicz J.

NEETs – kierunki zmian w krajach Unii Europejskiej

XVI Konferencja naukowa z cyklu zarządzanie wartością  Ekonomiczno-prawne aspekty zarządzania wartością w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, Gdynia – Sztokholm, Uniwersytet Gdański

2016

Sączewska-Piotrowska A.

Sfera blisko ubóstwa – definicja, czynniki, prognozy

XII Konferencja Naukowa „Prognozowanie w zarządzaniu firmą”

2016

Sączewska-Piotrowska A.

Transitions into and out of near poverty in urban and rural areas in Poland

19th International Scientific Conference „Applications of Mathematics and Statistics in Economics”

2016

Sączewska-Piotrowska A., Wąsowicz J.

Zróżnicowanie sektora wysokich technologii w krajach Unii Europejskiej

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Analiza internacjonalnych relacji 2016. Metody i modele rozwoju regionów”

2016

Sączewska-Piotrowska A.

Przestrzenne zróżnicowanie bogactwa dochodowego w Polsce

VII Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2016 „Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”

2016

Sączewska-Piotrowska A.

Badanie dynamiki ubóstwa gospodarstw domowych z wykorzystaniem wybranych modeli analizy historii zdarzeń

Konferencja „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka”

2016

Sączewska-Piotrowska A.

Niepełnosprawność a ubóstwo ekonomiczne gospodarstw domowych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość, konsumpcja, jakość życia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością”

2016

Przybyłka A.

Rozwój górnictwa w regionie Świętokrzyskim i na Górnym Śląsku

Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej, UJK, Borków

2016

Przybyłka A.

Spa tourism in Poland with particular emphasis on spas in the province of świętokrzyskie (holly cross).

Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

2016

Skórska A.

Zmiany strukturalne jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki w perspektywie 2020 roku

XVI Konferencja naukowa z cyklu zarządzanie wartością  Ekonomiczno-prawne aspekty zarządzania wartością w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, Gdynia – Sztokholm, Uniwersytet Gdański

2016

Skórska A.

Hi-tech industry and knowledge-intensive services as carriers of knowledge-based economy in Poland and in other European Union member states

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy Unii Europejskiej problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, Kraków - Orebić - Dubrownik - Korčula - Split – Kraków, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego.

2016

Skórska A.

Problemy młodzieży na rynku pracy w kontekście realizacji strategii „Europa 2020”

VII Konferencja Naukowa nt. ‘Analiza internacjonalnych relacji. Metody i modele w rozwoju regionów”, UE Katowice

 

2016

Balcerowicz-Szkutnik M., Skórska A., Wąsowicz J.

Zatrudnienie czy zatrudnienie nieadekwatne młodzieży?

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młodzież”, Uniwersytet Opolski, Opole

2016

Balcerowicz-Szkutnik M.,

Prognozowanie rynku pracy – aspekt demograficzny.

XII Konferencja Naukowa Prognozowanie w zarządzaniu firmą org. Katedra Prognozowania i Analiz Gospodarczych UE Wrocław, Szklarska Poręba    19-21 IX 2016

2016

Balcerowicz-Szkutnik M.

Problemy ubezpieczeń społecznych i emerytalnych
w państwach Europy Środkowo – Wschodniej – przykład Federacji Rosyjskiej

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku – Katedra Ubezpieczeń UE Wrocław, Rydzyna 2015

2015

Balcerowicz-Szkutnik M., Skórska A., Wąsowicz J.

Dynamika zatrudnienia pokolenia 50+ - analiza porównawcza dla województw śląskiego, opolskiego
i dolnośląskiego

Związki wieku z rynkiem pracy. Wiek 50+ szansa czy zagrożeniem? Uniwersytet Opolski 09.06 2015

2015

Balcerowicz-Szkutnik M., Skórska A., Wąsowicz J.

Zróżnicowanie sektora przedsiębiorstw w warunkach zmian strukturalnych
i koniunkturalnych w Polsce w latach 2004- 2013 - ujęcie ogólnokrajowe i regionalne

XV konferencja naukowa z cyklu „Zarządzanie wartością. Ekonomiczno-prawne aspekty zarządzania wartością
w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych”. Gdynia – Kopenhaga – Malmö, 25 – 28 września 2015 r.

2015

J.Wąsowicz,

Polityka pieniężna w warunkach deflacji,

VI Wydziałowa Konferencja Naukowa – EKONOMIA 2015 nt. „Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych

2015

Skórska A.

Underemployment a realizacja celu zatrudnieniowego strategii „Europa 2020”

VI Wydziałowa Konferencja Naukowa Ekonomia, UE Katowice

2015

Skórska A.

Zatrudnienie czy zatrudnienia nieadekwatne w kontekście realizacji strategii „Europa 2020”,

VI Konferencja Naukowa nt. „Analiza internacjonalnych relacji. Metody i modele w rozwoju regionów”, UE Katowice

2015

Wąsowicz J.,

Podobieństwa rynków pracy
w grupie krajów UE-28,

Konferencja Naukowa nt. „Analiza internacjonalnych relacji. Metody i modele w rozwoju regionów”, UE Katowice
23-24.06.2015, org. Katedra Analiz
i Prognozowania Rynku Pracy i Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych
w Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

2015

Balcerowicz-Szkutnik M.

Rynek pracy państw Europy Środkowo-Wschodniej – stan obecny i perspektywy zmian

XI Konferencja Naukowa
nt. „Prognozowanie w zarządzaniu firmą”, organizowanej przez Katedrę Prognoz
i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2014

Balcerowicz-Szkutnik M.

Przestrzenne zróżnicowanie potencjału ludnościowego
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – tendencje zmian
i próba klasyfikacji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transformacja przestrzeni społeczno-gospodarczej w Eurazji w okresie postsowieckim”, Barnaul, Rosja

2014

Balcerowicz-Szkutnik M.

Zmiany na rynku pracy
w Centralnej i Wschodniej Europie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Transformacja przestrzeni społeczno-gospodarczej w Eurazji w okresie postsowieckim”, Barnaul, Rosja

2014

Balcerowicz-Szkutnik M., Skórska A.,  Wąsowicz J.

Rynek pracy w województwie śląskim – dynamika zmian,

Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Uniwersytet Opolski, Opole 2014

2014

Skórska A.

Rozwój nowoczesnych sektorów gospodarki na przykładzie województw dolnośląskiego i śląskiego

IV konferencja naukowa nt.: „Analiza internacjonalnych relacji 2013. Metody
i modele rozwoju regionów”, org. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych
w Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

2014

Skórska A.

Innowacyjność sektora usług
w Polsce

V Wydziałowa Konferencja Naukowa Ekonomia, UE Katowice

2014

Skórska A.

Regionalne zróżnicowanie innowacyjności sektora usług
w Polsce

V Konferencja Naukowa nt. „Analiza internacjonalnych relacji. Metody i modele w rozwoju regionów”, UE Katowice

2014

Skórska A.

Wiedzochłonne usługi biznesowe – stan i perspektywy rozwoju

XI Konferencja Naukowa
nt. „Prognozowanie w zarządzaniu firmą”, organizowanej przez Katedrę Prognoz
i Analiz Gospodarczych U E we Wrocławiu

2014

Skórska A.

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłów i usług high-tech w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

30. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych” (Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues), Kraków

2014

Wąsowicz J.

Wzrost gospodarczy
i zatrudnienie w krajach UE

V Wydziałowa Konferencja Naukowa Ekonomia , UE Katowice, 05.06.2014,

2014

Wąsowicz J.

Efekt histerezy bezrobocia – teoretyczne podstawy badań,

XI Konferencja Naukowa
nt. „Prognozowanie w zarządzaniu firmą”, organizowanej przez Katedrę Prognoz
i Analiz Gospodarczych U E we Wrocławiu, Karpacz 22-24.09.2014.

2014

Wąsowicz J.

 

Elastyczność zatrudnienia
a sytuacja na rynku pracy
w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego

Konferencja Naukowa nt. „Analiza internacjonalnych relacji. Metody i modele w rozwoju regionów”, UE Katowice 14.06.2014.

2014

Balcerowicz-Szkutnik M.

The Comparative Analysis of the Labor Market Indicators in a Selected Group of EU Countris

Second International Scientific Conference Statistics of the XXI Century: New Challenges, New Opportunities, Kijów

2013

Balcerowicz-Szkutnik M.

Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem

XIII Konferencja naukowa z cyklu „Zarządzanie wartością” „Bezpieczeństwo gospodarcze w świetle zarządzania wartością”, Gdańsk-Sztokholm

2013

Balcerowicz-Szkutnik M.

Struktura ubezpieczeń w grupie państw dawnego bloku republik południowo azjatyckich –Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizja, Tadżykistan.

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

2013

Balcerowicz-Szkutnik M.

Servicisation and change in consumption model as an echo of globalisation process

 

The 4th International Research and Practice Conference „Word and Russia: Regionalism in the Context of Globalization” Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa

2013

Skórska A.

Regionalne zróżnicowanie struktur zatrudnienia na przykładzie woj.: dolnośląskiego, śląskiego
i opolskiego

Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania i zagrożenia dla sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji" zorganizowanej przez Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

2013

Skórska A.

Development of Knowledge-Based Economy in Poland and other European Union Members – selected aspects

The 4th International Research and Practice Conference “World and Russia: Regionalism in the context of Globalization”, org. Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów (Katedra Ekonomiki Regionalnej i Geografii), Moskwa

2013

Wąsowicz J.

Reakcje sektorowej struktury zatrudnienia w Polsce na spowolnienie gospodarcze,

IV konferencja naukowa nt.: „Analiza internacjonalnych relacji 2013. Metody
i modele rozwoju regionów”, Katowice 24-25 czerwca 2013 r.,

2013

Wąsowicz J.

Macroeconomic Situation in Poland During and After the Global Financial and Economic Crisis (2007-2012),

The 4th International Research and Practice Conference “World and Russia: Regionalism in the context of Globalization”, org. Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów (Katedra Ekonomiki Regionalnej i Geografii), Moskwa
24-25.10.2013.

2013