Aktualności

Pierwsze Krajowe Forum Transformacji Regionów Węglowych z udziałem naszego pracownika

W miniony wtorek (14.09) odbyło się Pierwsze Krajowe Forum Transformacji Regionów Węglowych, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Muzeum Śląskim. W sesji poświęconej sprawiedliwej transformacji głos zabrał prof. UE dr hab.... [Więcej]


Dr Marek Magdoń nowym pracownikiem KBSiR

Miło nam poinformować, że zespół Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych powiększył się o nowego pracownika. Na stanowisku adiunkta zatrudniony został Pan dr Marek Magdoń, wzmacniając tym samym specjalizację Katedry w zakresie zarządzania... [Więcej]


Senat UE Katowice uchwalił zaktualizowaną Strategię Rozwoju UE Katowice oraz Plan Strategiczny Uczelni

2 lipca 2021 roku Senat Uniwersytetu uchwalił zaktualizowaną wersję Strategii Rozwoju UE Katowice na lata 2018-2025 oraz przyjął nowy dokument wdrażający Strategię tj. Plan Strategiczny. Prace nad aktualizacją i przygotowaniem Planu Strategicznego... [Więcej]


Ramy programowe dla zintegrowanego planowania Sprawiedliwej Transformacji na poziomie krajowym i regionalnym

Zespół Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych na zlecenie Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu IOŚ-PIB opracował wspólnie z 6 krajowymi uczelniami wyższymi oraz dokument pt. "Ramy programowe dla zintegrowanego planowania Sprawiedliwej Transformacji... [Więcej]


Pracownik naszej Katedry koordynatorem prac nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji

Prof. UE dr hab. Adam Drobniak, Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych, objął koordynacją powstawanie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji.  [Więcej]


Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych POLREG 2020 - przeniesiona na 2021 r.

Ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną COVID-19, inicjatorzy Konferencji POLREG2020 podjęli decyzję o jej przesunięciu na 2021 rok. [Więcej]


Dr Artur Ochojski moderatorem sesji naukowej pt. "European Cities and Commons" w trakcie 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

Dr Artur Ochojski z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych oraz dr Adam Polko z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej będą moderatorami sesji naukowej pt. European Cities and Commons w trakcie 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i... [Więcej]