Pierwsze Krajowe Forum Transformacji Regionów Węglowych z udziałem naszego pracownika

W miniony wtorek (14.09) odbyło się Pierwsze Krajowe Forum Transformacji Regionów Węglowych, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Muzeum Śląskim. W sesji poświęconej sprawiedliwej transformacji głos zabrał prof. UE dr hab. Adam Drobniak z wystąpieniem dotyczącym modelu wdrażania sprawiedliwej transformacji w Polskich Regionach Węglowych.

Wśród prelegentów wystąpili: Minister Klimatu i Środowiska (Michał Kurtyka), Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (Waldemar Buda), Marszałek Województwa Śląskiego (Jakub Chełstowski).